Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Chirurgie

Het opereren van gezelschapsdieren behoort tot onze dagelijkse taken. We hechten veel waarde aan een zo veilig mogelijke manier van werken, dit om het narcoserisico en het risico op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Dit begint al op het moment dat u een afspraak maakt bij ons om uw dier te laten opereren. Via de telefoon kan de paraveterinair u soms al bepaalde vragen over de gezondheid van uw huisdier stellen. Daarnaast krijgt u standaard via de post informatie over wat de voorbereidingen thuis zijn, hoe het gaat als u uw dier weer ophaalt en we vragen u van te voren een vragenlijst over uw dier in te vullen en mee te nemen.
Op de dag van de operatie zelf wordt de gezondheidstoestand van uw dier beoordeeld.

Op de foto hiernaast ziet u een operatie van een vergroting van de plasbuis van een kater. Dit is soms nodig als de plasbuis van de kater regelmatig verstopt raakt.

 

Er wordt daarbij naar het hart en de longen geluisterd en de kleur van slijmvliezen wordt beoordeeld. Bij zieke, verzwakte of oude dieren wordt geadviseerd een pre-anesthetisch bloedonderzoek te laten verrichten, hiermee onderzoeken we de lever- en nierfunctie en het eiwit- en glucosegehalte in het bloed. Met de uitslag kunnen we inschatten hoe toestand van het dier op dat moment is en bepalen welke narcose het meest geschikt is.

 
Het narcosemiddel wordt naar gewicht toegediend. Alle honden krijgen standaard een infuusnaaldje (braunule) in de ader van hun voorpoot om het narcosemiddel in te spuiten. Hierdoor werkt het narcosemiddel erg snel, hebben we minder narcosemiddel nodig en kunnen we, indien nodig, gelijk extra verdoving toedienen. D.m.v. deze rechtstreekse toegang tot de bloedbaan kunnen we acuut ingrijpen mochten zich problemen voor doen, extra veiligheid dus.


Tijdens de operatie wordt uw dier goed in de gaten houden. Dit gebeurt onder meer door hem te intuberen (een buisje in de keel) waardoor we ademgassen kunnen meten, dit geeft ons veel informatie over hoe uw dier het doet tijdens de narcose. Daarnaast geven we via de tube extra zuurstof en inhalatieanesthesie (= narcosegas). We kunnen, als het nodig is, uw dier automatisch beademen en aan het E.C.G.-apparaat leggen. Er is standaard een O.K.-assistente aanwezig bij elke operatie, zodat de dierenarts zich volledig op de operatie kan richten. De O.K.-assistente houdt de narcose in de gaten en assisteert de dierenarts wanneer dat nodig is. Uw dier ligt tijdens de operatie op een warmtemat en we houden de lichaamstemperatuur in de gaten.

Op de foto ziet u een ontstoken baarmoeder bij een hond.


Na de operatie komt uw dier in een rustige ruimte te liggen, weer op een warmtemat. Daar kan hij nog even uitslapen en weer een spuitje krijgen om wakker te worden als u hem komt ophalen.
De assistente en/of de dierenarts legt uit u bij het ophalen van uw dier uit wat er is gebeurd, waar u thuis op moet letten, of er hechtingen verwijderd moeten worden etc. De instructies voor thuis krijgt u op papier mee. Als er vervolgens thuis nog vragen zijn of u vertrouwt iets niet, dan kunt u ons altijd bellen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement

Landbouwhuisdieren