Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

foto3.pngfoto2.png

 

Pup of kitten aanschaffen?

Bent u van plan om binnenkort een pup of kitten aan te schaffen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

Lees verder

Honden- en kattenbesluit 2015

Bent u een hobbyfokker of heeft u een dierenopvang? Dan kan volgende informatie van u van nut zijn.
Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? Dan gelden er regels voor dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting. U registreert de locatie waar u activiteiten uitoefent. Deze locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De regels voor het fokken gelden ook voor hobbyhouders.

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen. Bedrijfsmatig hoeft niet te betekenen dat u geld verdient met uw activiteit.

De indicaties 

-    U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
-    U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
-    U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
-    U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
-    U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
-    U adverteert.
-    U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
-    Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en Kattenbesluit, een richtsnoer. Beoordeling of sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt in twijfelgevallen (bij minder dan 20 dieren) voor honden en katten ook aan de hand van hierboven genoemde indicaties.

Geen verschil met Honden- en kattenbesluit 1999

Het richtsnoer voor bedrijfsmatigheid van 20 honden en katten is hetzelfde als onder het Honden- en Kattenbesluit 1999 (HKB). Onder het HKB kon echter ook een inrichting met minder dan twintig honden en katten bedrijfsmatig bezig zijn. Ook onder het HKB keken de toezichthouders en handhavers naar de feiten en omstandigheden van de situatie. De indicaties zijn een verduidelijking ten opzichte van het HKB, maar brengen geen verandering met zich mee. Deze indicaties zijn ook opgenomen, omdat niet voor alle diersoorten waarvoor de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren gelden, getalsmatige richtsnoeren te geven zijn.

Controle en handhaving

Met de op deze pagina genoemde indicaties en het richtsnoer van het aantal dieren kunt u zelf beoordelen of u wordt gezien als bedrijfsmatig houder van dieren. Bij een controle moet u, als u van mening bent hobbymatig bezig te zijn, zelf aannemelijk maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

U voert bedrijfsmatig activiteiten uit zoals verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. Of u wilt dit misschien gaan doen. Dan moet u zich aan regels houden. Voor een aantal regels gelden voorwaarden en overgangstermijnen.

Kijk voor meer informatie op:
www.licg.nl
www.mijnrvo.nl

Laatst aangepast op woensdag, 11 januari 2017 08:40

Even voorstellen

Laura de Vries

Laura de Vries Laura is na haar stage periodes bij ons blijven hangen. Vanaf 1 mei 2017 is zij werkzaam als paraveterinair bij ons in de kliniek. Doordat zij haar diploma paraveterinair heeft is ze overal inzetbaar in de praktijk. Dus u kunt haar aan de balie tegen komen, maar ook in de…

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement

Landbouwhuisdieren