Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Actualiteit Medicijnen

Op deze pagina plaatsen wij nieuwtjes en actualiteiten rondom de medicijnen voor de landbouwhuisideren. Deze pagina kunnen onze veehouders dan ook beschouwen als aanvulling op hun bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP). Het meest actuele staat bovenaan.

Januari 2018:

Enkele wijzigingen in de medicijnen voor het komende jaar.

Halagon wordt weer Halocur:

Halocur is een stuk goedkoper geworden en daardoor is het weer interessant om Halocur te gebruiken i.p.v. Halagon. Tevens kunt u nu weer kiezen tussen de 490 en 980 ml verpakking.

De dosering is hetzelfde gebleven.

Ketofen wordt Kelafen:

Kelafen:

 • REG NL 111874
 • Dosering: 1 ml / 33 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 dagen
  • Vlees: 2 dagen

Dexa-ject wordt Dexamecine:

Dexa-ject zetten wij in als ontstekingsremmer bij heftige ontstekingen en veel zwelling (uierontsteking, zwelling geboorteweg). Let op: wij hebben ook Dexamedium, dit bevat ongeveer dezelfde werkzame stof, maar is langer werkzaam en heeft daardoor ook een langere wachttijd).

Dexamecine:

 • REG NL 122810
 • Dosering: 3 ml / 100 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 72 uur
  • Vlees: 8 dagen

Pharmasin wordt Tylucyl: (dit was vroeger Tylan)

Tylan werd eerder gebruikt voor de behandeling van koeien met milde uierontsteking en/of de behandeling van celgetal koeien. Tylucyl doet dit ook, maar heeft daarnaast ook de registratie voor tussenklauwontsteking. In de praktijk zien wij hier goede resultaten van op bedrijven waar witte penicilline en/of oxytetra niet goed werkzaam zijn.

Tylucyl:

 • REG NL 11682
 • Dosering: 2,5-5 ml / 100 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 4,5 dag
  • Vlees: 28 dagen

Procpen30 wordt weer Procapen:

Procpen30 heeft op het flesje staan "aangeprikte flacon: direct gebruiken". Qlip gedoogd dat het flesje binnen 3 dagen moet zijn opgemaakt, de NVWA echter niet. Daarom wordt de Procpen30 toch weer vervangen door de Procapen.

Procapen:

 • REG NL 122810
 • Dosering: 1 ml / 15 kg LG (LET OP: een zware koe moet ongeveer 50 ml per keer hebben)
 • Wachttijd:
  • Melk: 6 dagen
  • Vlees: 14 dagen

December 2018:

Diatrim is weer leverbaar en nu in een nieuwe verpakking.

Hemo15 is sinds kort weer beschikbaar. Dit is een soort multivitamine die voorheen ook veel gebruikt werd. Zeker in geval van doodgeboorte bij de vaarzen kon dit middel nog wel eens van toegevoegde waarde zijn.

Vervanging Diatrim:

Aangezien de overheid twee middelen, Dofatrim en Duoprim (gebruikt voor uierontsteking en vergelijkbaar met Diatrim), uit de handel heeft gehaald vanwege een stofje in deze producten is er een run gekomen op de Diatrim. Helaas is de Diatrim daardoor nu ook niet meer leverbaar. Waarschijnlijk is de Diatrim in oktober wel weer leverbaar. In de tussentijd hebben wij TMP/SMZ INJ. 100 ml ter vervanging van de Diatrim.

TMP/SMZ INJ. 100 ml

 • Werkzame stoffen: trimethoprim en sulfamethoxazole
 • Dit middel is niet voor uierontsteking geregistreerd, maar wel voor andere indicaties bij runderen
 • Toedieningswijze: in de spier
 • Dosering: 2 x daags 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht verdeeld over 2 doses gedurende 3 dagen (praktisch voor een koe van 700 kg: 2 x daags 35 ml gedurende 3 dagen)
 • Wachttijd vlees: 12 dagen
 • Wachttijd melk: 4 dagen
 • Aangeprikt flesje is 30 dagen houdbaar
 • REG NL 8068 UDD

Juli 2018:

Voor de behandeling van coccidiose hebben wij inmiddels weer Baycox op de plank staan. Wel is de naam verandert van Baycox Bovis in Baycox Multi. Deze Baycox is zowel te gebruiken bij kalveren als ook lammeren. De dosering is verder niet aangepast.

Mei 2018:

Tolracol:

Baycox Bovis, Baycox Sheep & Cevazuril als behandeling voor coccidiose bij kalveren en lammeren zijn momenteel niet leverbaar. Om die reden hebben wel nu Tolracol in het assortiment opgenomen.Tolracol is verkrijgbaar in verpakkingen van 1000 ml of 250 ml.

 • REG NL 114467
 • Dosering: kalveren is 3 ml / 10 kg LG en lammeren 4 ml / 10 kg LG.
 • Wachttijd:
  • Vlees: 63 dagen voor kalveren en 42 dagen voor lammeren.

Revozyn RTU:

 • REG NL 119575
 • Dosering: 50 ml gedurende 3 dagen (17, 17 & 16 ml per dag)
 • Wachttijd:
  • Melk: 4 dagen
  • Vlees: 10 dagen
  • Opmerking: Revozyn kan niet tegen water, op moment dat er water bij komt gaat het schiften. Ons advies is om gebruik te maken van een schone naald en spuit.

Ubroseal:

Orbeseal (speenafsluiter in de droogstand) is momenteel niet leverbaar en als vervanger hebben we daarvoor Ubroseal in gebruik. Ubroseal is sinds kort op de markt gekomen en bevat exact dezelfde werkzame stof als de Orbeseal. Ubroseal is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 120 injectoren. Orbeseal is zoals gezegd niet leverbaar en zal mondjesmaat in de verpakking van 120 injectoren wel af en toe beschikbaar komen.

 • REG NL 120581
 • Dosering: 1 injector te gebruiken per speen.

Januari 2018: Nieuw BBP & Update medicijnen:

Het nieuwe jaar betekent ook weer nieuwe behandelplannen maken. Ieder jaar wijzigen wij weer enkele medicijnen met verschillende uiteenlopende redenen. Hier alvast even een update.

Pharmasin 200mgml 100mlPharmasin:

Tot op heden gebruikten wij Tylan (werkzame stof: Tylosine) wel voor de behandeling van (sub)klinische uierontsteking. Op termijn schakelen we over op Pharmasin, omdat deze een bredere registratie heeft waarmee ook tussenklauwontsteking behandeld kan worden. De resultaten hiervan zijn over het goed en daarmee hebben we ook een goed alternatief mocht Engemycine en/of Procapen niet meer goed werken.

Pharmasin:

 • REG NL 118242
 • Dosering: 2.5-5 ml per 100 kg, gedurende 3 dagen.
 • Wachttijd:
  • Melk: 4,5 dagen
  • Vlees: 28 dagen

Ubropen:

Regelgeving heeft bepaald dat vanaf heden bij milde mastitis (Graad 1 & 2) alleen nog eerstekeuze antibiotica mag worden toegepast in de uier. Vorig jaar hebben we toen daarvoor Orbenin Lactation op de plank gezet. Inmiddels heeft ook Boehringer een eerstekeuze injector op de markt gebracht met de naam Ubropen. Naast de Orbenin Lactation hebben wij dus ook Ubropen op de plank staan. Beide injectoren kunnen goed ingezet worden bij milde mastitis. Wel bestaat er voor de verschillende kiemen enige voorkeur of nu juist Orbenin Lactation of Ubropen ingezet kan worden. Om dit goed te kunnen bepalen is het wel noodzakelijk om melkonderzoek te doen, zodat we u gericht kunnen adviseren in de best te gebruiken injector. Heeft u een ernstig zieke koe, dan blijft het advies om direct gebruik te maken van een tweede keuze injector (bv. Avuloxil, Ubrolexin, Albiotic en/of Mastiplan) in combinatie met antibiotica en pijnstiller in de nek. ubropen treatment cows

Ubropen:

 • REG NL 114527
 • Dosering: 1 injector per 24 uur, gedurende 3-5 dagen
 • Wachttijd
  • Melk: 6 dagen
  • Vlees: 3 dagen

Procpen 30: Procpen 30 100ml

In het verleden hebben we Depocilline vervangen door Procapen i.v.m. de kortere wachttijd voor de melk van Procapen. Procpen 30 heeft een nog kortere wachttijd en mag daarnaast volgens bijsluiter ook langer toegepast worden. De behandelduur mag 3 - 5 dagen zijn. Zeker voor tussenklauwontsteking en evt. baarmoederontsteking is het aan te raden om langer dan 3 dagen te behandelen. Daarmee is Procpen 30 een goede keuze. Naast Procpen 30 blijft ook de Depocilline gewoon beschikbaar voor gebruik bij de kalveren.

Procpen 30:

 • REG NL 9933
 • Dosering: 1 ml per 30 kg LG, gedurende 3 - 5 dagen.
  • Melk: 3 dagen
  • Vlees: 5 dagen

Halagon:

Ter vervanging van de Halocur maken we sinds kort gebruik van de Halagon. Dit is een goedkopere variant met dezelfde werking als Halocur. De verpakkingseenheid bedraagt enkel de 490 ml.

 • REG NL 118260
 • Dosering: 4 ml per 20 kg LG 1 x per dag, gedurende 7 achtereenvolgende dagen.
 • Wachttijd:
 • Vlees: 13 dagen

December 2017: Neopen

Het tweede keuze middel Neopen is tot nader order niet leverbaar. Als vervanger voor Neopen zetten wij als tweede keuze Penstrep in.

Penstrep:

 • REG NL 100679
 • Dosering: 1 ml / 25 kg (voor kalveren 1 ml / 20 kg). Een koe van 650 kg = 26 ml.  
 • Wachttijd:
  • Melk: 5 dagen
  • Vlees: 56 dagen

Hemo-15:

Hemo-15 is wederom voor onbepaalde tijd niet leverbaar en het is maar zeer de vraag of het ooit weer terugkomt. Wij proberen hiervoor een adequate vervanger te zoeken.

Pituisan "S" Pro Inj. (Oxytocin) (nov. 2017)

Momenteel is de Oxytocine-ject niet leverbaar. Om deze reden hebben wij Pituisan als vervanger op de plank staan.

 • REG NL 2113
 • Dosering: 1-5 ml.
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 dagen
  • Vlees: 0 dagen

Engemycine: (november 2017)

Momenteel is Engemycine tijdelijk niet leverbaar, zowel de 100 als 250 ml verpakkingen zijn niet beschikbaar. Als vervanger kiezen wij op dit moment voor Oxymax. Deze is ook beschikbaar in de verpakkingen van 100 en 250 ml. Dit bericht kan daarmee gezien worden als wijziging op uw huidige Bedrijfsspecifieke Behandelplan.

Oxymax:

 • REG NL 112077
 • Dosering: 1 ml / 20 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.
 • Wachttijd:
  • Melk: 5 dagen
  • Vlees: 21 dagen

Amynin: (juli 2017)

Amynin dat wij als ondersteunend infuus inzetten was geruime tijd niet leverbaar. Inmiddels is deze literfles met gele inhoud weer beschikbaar. Ter ondersteuning kunnen wij dit infuus geven aan koeien met een leveraandoening, koeien die langdurig liggen, koeien die in shock zijn en verse koeien die het niet optimaal doen. Het infuus bevat diverse vitaminen en mineralen die de koe ondersteunen om er weer bovenop te komen.

Nieuwe Bolussen: (juni 2017)

In de afgelopen periode hebben wij de verschillende beschikbare bolussen met elkaar vergelen. Qua betere werkzaamheid schakelen wij over op nieuwe bolussen. Enkele bestaande bolussen zodoende gaan vervangen door nieuwe.

 • De A-Pill (was al een poosje niet meer leverbaar) wordt vervangen door de C for Acidose.
 • De E-Pill wordt vervangen door de C for Energie
 • De P-Pill wordt vervangen door de C for Phos

Overige bolussen / drenchpoeders:

 • Mag40: Om melkziekte als gevolg van een Magnesium tekort te voorkomen hebben wij de Mag40 bolussen beschikbaar. Toediening van 2 bolussen vindt plaats 2 weken voor de te verwachten kalfdatum.
 • Bovikalc: ter preventie en nabehandeling van melkziekte!
 • Fertiplus Boli: voor toepassing bij jongvee (al dan niet in combinatie met weidegang) en droge koeien.
 • Drench lact: Poeder dat toe te passen is wanneer u ter ondersteuning een koe gaat drenchen. Dit poeder bevat Kalium, Natrium, Calcium, Fosfor en Magnesium.
 • Bovi C3: herkauwpoeder
 • Fyto-stoppoeder: Poeder met daarin looistoffen, zodat de mest dikker wordt.
 • Poeder no. 3: Aanvullend dieetvoeder voor runderen en paarden ter stimulering van de darmwerking en ter bevordering van de maag-darmpassage

Hemo 15: (mei 2017)

Hemo-15 is momenteel weer beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn de Amynin ondersteunende infusen ook weer beschikbaar voor ons als dierenartsen.

Transitie: (februari 2017)

Tijdens onze jaarlijkse avond voor de rundveehouders is uitgebreid stilgestaan bij de transitieperiode. Om risicokoeien te ondersteunen in de opstart hebben wij de volgende 2 diergeneesmiddelen beschikbaar:

Kexxtone:

 • REG NL 110814
 • Dosering: eenmalig 1 bolus per dier bij risicodieren (BCS > 4,5 / > 4 mnd droog) 3-4 weken voor afkalven
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 uur
  • Vlees: 0 dagen

Imrestor:

 • REG NL 116247
 • Dosering: 2 injecties, waarvan de eerste op 7 dagen voor de verwachte kalfdatum en de tweede binnen 24 uur na afkalven.
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 uur
  • Vlees: 0 dagen

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.

Nieuw BGP & BBP:

Ter voorbereiding op de jaarlijkse update van het BGP & BBP vindt u hierbij de Veehouder invulversie BGP kengetallen 2017. Door deze kengetallen alvast op te zoeken en in te vullen kunnen wij sneller en effectiever het BGP gezamenlijk met u doorlopen. De focus ligt wat ons beteft echt op de punten die u dit komende jaar wilt gaan verbeteren of waar u mee aan de slag wilt.

Orbenin Lactation (januari 2017):

orbenin lactation packshot 307x230Vanaf heden hebben een eerste keuze antibiotica voor de behandeing van uierontsteking veroorzaakt door stafylokokken en streptokokken. Omdat de behandelingsduur van deze injector met 6 dagen vrij lang is kan deze injector ook prima ingezet worden voor de behandeling van celgetalkoeien.  

 • REG NL 116383
 • Dosering: iedere 48 uur (3 injectoren per behandeling)
 • Wachttijd:
  • Melk: 96 uur
  • Vlees: 7 dagen

Albiotic Formula & Dexamedium (augustus 2016):

Albiotic formula is tijdelijk niet leverbaar en ook Dexamedium is wederom tijdelijk niet leverbaar.

Eprecis (augustus 2016):

Voor de behandeling van maagdarm- en longwormen hebben voor melkgevende dieren inmiddels ook een injectiepreparaaat. Voordeel van een injectie is dat je goed kunt doseren, de werking sneller is en het niet uitmaakt of het regent of niet.

 • REG NL 115008
 • Dosering: 1 ml per 100 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 uur
  • Vlees: 63 dagen

Biodyl & Hemo-15:

Biodyl is weer leverbaar. Weliswaar in een Letse verpakking, maar het is er weer. Hemo-15 is nog steeds niet leverbaar en de vraag is of dit nog weer terug zal keren. Voor Hemo-15 is Multivitmin Injection (RegNL 2727) de vervanger. Voor vragen over de toepassing en dosering kunt u bellen en/of de bijsluiter raadplegen.

Dexamedium (maart 2016):

Dexamedium is weer leverbaar. 

Albiotic Formula (jan. 2016):

Naast de Avuloxil, Ubrolexin, Curaclox en Mastiplan hebben we ervoor gekozen om Albiotic weer op de plank te zetten, vanwege het feit dat in dit middel antibiotica zitten met een ander werkingsmechanisme.

 • REG NL 9210
 • Dosering: iedere 12 uur gedurende 1,5 dag (3 injectoren per behandeling)
 • Wachttijd:
  • Melk: 84 uur (3,5 dag) na de laatste toediening
  • Vlees: 1 dagen na de laatste toediening

Leveringsproblemen: (jan. 2016)

 • Voreen nog niet leverbaar --> vervanger Dexaject
 • Dexamedium nog niet leverbaar--> vervanger Dexaject
 • Engemycine tijdelijk niet leverbaar --> vervanger Oxymax

Oxymax:

 • REG NL 112077
 • Dosering: 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3–5 dagen
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 5 dagen na de laatste toediening
  • Vlees: 21 dagen na de laatste toediening

Mastiplan LC (nov. 2015):

Er is een nieuwe geregistreerde uierinjector (Mastiplan LC) voor klinische mastitis op de markt gekomen. Naast antibiotica bevat deze injector, prednisolon dat de ontsteking remt en zwelling tegengaat.

 • REG NL 116643
 • Dosering: iedere 12 uur gedurende 2 dagen (4 injectoren per behandeling)
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 5,5 dagen (132 uur)
  • Vlees: 4 dagen

Procapen (evt. vervanger voor Depocilline):

Vanwege de verlengde wachttijd voor de melk van Depocilline hebben wij een vervanger op de plank staan. 

 • REG NL 102321
 • Dosering: 1 ml product per 15 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 6 dagen
  • Vlees: 14 dagen

Depocilline aanpassing wachttijden (okt. 2015):

 • Melk: 11 dagen (was 4 dagen)
 • Vlees: 5 dagen(was 7 dagen)

Mamyzin weer leverbaar:

 • REG NL 8652
 • Dosering: 10 gram poeder oplossen in 30 ml vloeistof. Deze 30 ml oplossing in de spier spuiten 1 x daags gedurende 3 dagen.
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 4 dagen na de laatste toediening
  • Vlees: 10 dagen na de laatste toediening

Dexa-ject (mei 2015):

Zowel de Voreen en de Dexamedium zijn momenteel niet leverbaar. Als vervanger kunt u Dexa-ject inzetten. Deze mail fungeert daarmee als wijziging op uw huidige bedrijfsbehandelplan (BBP).

 • REG NL 112615
 • Dosering: éénmalig 1,5 ml per 50 kg lichaamsgewicht in de spier
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 3 dagen
  • Vlees: 8 dagen

Dexamedium (juni 2014):

Als alternatief voor het niet leverbaar zijn van Voreen hebben wij Dexamedium op de plank staan.

 • REG NL 9458
 • Dosering: éénmalig 2 ml per 100 kg lichaamsgewicht in de spier
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 3 dagen
  • Vlees: 30 dagen

Laatst aangepast op maandag, 04 februari 2019 14:01

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement