Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

teamfoto 4

Katvriendelijke praktijk

banner katvriendelijk

Dierenkliniek Winsum is de eerste katvriendelijke praktijk van Nederland. Wilt u meer informatie over wat dit inhoudt voor uw huisdier? Ga dan naar onze speciale pagina over de katvriendelijke praktijk.

 

Pup of kitten aanschaffen?

Bent u van plan om binnenkort een pup of kitten aan te schaffen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

Lees verder

Rundvee

Rundvee (10)

Ervaringen Startvac Neutel

Ervaringen Startvac Neutel

Startvac mastitis – “Ervaring uit de praktijk”

Bedrijfsprofiel: Melkveehouderij Neutel

Thijs Neutel Voerpad

Aantal melkkoeien: 180

Productie: 9.375 liter melk

Gehalten: 4.48% vet en 3.62% eiwit

In 2012 begon de familie Neutel met de STARTVAC vaccinatie, omdat er teveel mastitisgevallen waren (sommige kwartalen tot 40% op jaarbasis) en er werden te veel koeien afgevoerd met een hoog celgetal. Uit melkonderzoek (BO) bleek een hoog aantal SAU en CNS besmettingen te komen. Het probleem lag vooral bij koeien met een chronische SAU (Staphylococcus aureus) besmetting. Deze koeien waren lastig te behandelen, hadden een hoog celgetal en om verdere besmetting van het koppel te voorkomen werden deze dieren snel afgevoerd. Thijs: "Daarnaast hadden we af en toe een keer een koe met E. coli. Samen met SAU en CNS zorgden deze 3 ziekteverwekkers voor 80–90% van de mastitis gevallen bij ons op het bedrijf".

  Vaccinatie:

De eerste tijd na het begin van de vaccinatie was er een afname van het aantal SAU en CNS besmettingen en daarmee een afname van nieuwe hoog celgetal dieren. Tegen de tijd dat er opnieuw gevaccineerd moest worden steeg het aantal mastitisgevallen weer om vervolgens na vaccinatie weer te dalen. Op het gebied van celgetal zagen we een lichte daling van rond de 200 naar gemiddeld 150. Het celgetal is wel veel gemakkelijker onder controle te houden (minder schommelingen) en er hoeven veel minder koeien te worden afgevoerd vanwege hoog celgetal en chronische mastitis.

E. coli was niet de eerste reden om te gaan vaccineren met Startvac. "We hadden af en toe een koe met E. coli, deze koeien waren doodziek en overleefden het ook niet altijd. Sinds het vaccineren hebben we geen dode koe meer gehad (de verschijnselen zijn nu veel milder). Wel hebben we nu met de gescheiden mest in de boxen af en toe nog een colimastitis. Dit wordt bevestigd door de BO uitslag".

De DDD is gestaag gezakt. "Ik ben er van overtuigd dat vaccineren hierbij heeft geholpen. Te meer, omdat we in het verleden SAU vaak 3 dagen in de nek (Mamyzin) en 5 dagen in de uier behandelden (Ubrolexin). Momenteel behandelen we de koe in de meeste gevallen alleen nog maar in de uier volgens behandelplan. De genezingsresultaten zijn niet minder geworden. Aan de andere kant werd er gemakkelijk afscheid genomen van koeien in het quotumtijdperk. Jongvee was voldoende aanwezig. Ook werd na de introductie van Orbeseal vrij snel met de dubbeltherapie (droogzetter + seal) gestart. Daardoor hebben we ook behoorlijk minder mastitis gekregen in het begin van de lactatie".

  Groei:

De laatste jaren is het bedrijf gegroeid en zijn er in april 2016 nog melkkoeien aangekocht van één bedrijf om robot 3 vol te krijgen. Na een maand van acclimatiseren zijn deze dieren in mei voor het eerst gevaccineerd. "In mei en juni hadden we toch extra uierontsteking in de groep met aangekochte koeien. Hierbij werden verschillende ziekteverwekkers aangetoond. Na juni is het aantal mastitis gevallen weer gezakt tot een normaal niveau. Tijdens de warme periode (eind juli begin augustus) hebben we juist bij onze eigen koeien die in de nieuwe stal met diepstrooisel boxen lopen een behoorlijke Coli uitbraak gehad. Hierbij kon ik duidelijk merken dat koeien minder ziek waren en soms met alleen uiermint en extra melken er door kwamen".

  Droogzetten:

Thijs: "Selectief droogzetten doen we sinds begin 2014. Ik zag er aardig tegenop om er aan te beginnen, maar met de juiste werkwijze, hygiënisch en in de bekapbox, en met het drukken van de productie (geen krachtvoer en 1x daags melken) valt het mij mee hoe het gaat. Mijn gevoel zegt dat vaccineren hier ook bij helpt. Wel heb ik gemerkt dat de koeien, nu niet alles meer met antibiotica wordt drooggezet, gevoeliger zijn voor een besmetting via bijvoorbeeld een koe die melk uitligt tijdens de droogstand.

  Thijs Neutel kalverenKostenplaatje:

We vaccineren nu elke 3 maanden en dat is een behoorlijke investering. In het begin vaccineerden we elke 4 maanden, dat was goedkoper, maar zagen dan aan het einde van de periode het aantal mastitisgevallen stijgen. Met een vaccinatie elke 3 maanden hebben we daar veel minder last van. Het grootste gedeelte van de koeien, en alle pinken en droge koeien kunnen vast staan. Op deze manier kan de dierenarts rustig en vlot werken. De laatste 15–20 koeien wisselen we tussendoor om. Op deze manier is het vaccineren van 200 dieren binnen een half uur klaar. We hebben geen bijwerkingen gezien na vaccinatie. Registratie gebeurt in de computer en kalfvaarzen krijgen een maand na de groepsvaccinatie de 2e vaccinatie. Het is best moeilijk om te berekenen wat precies de kosten en baten zijn, maar als je uitgaat van ±€ 20 per koe per jaar aan vaccinatiekosten (eens in de 4 maand enten) en € 200 aan kosten voor een mastitis geval (wat volgens mij aan de lage kant is als je de arbeid e.d. en schade aan het kwartier ook meeneemt) komt het er op neer dat je 10% minder uierontsteking moet hebben. Dat hebben we de eerste jaren zeker gerealiseerd. Nu we onze SAU besmetting onder controle hebben, kun je je afvragen of het nog uit kan. Aan de andere kant zijn de risico’s op een aantal andere gebieden toegenomen (selectief droogzetten, diepstrooisel met kans op Coli in de zomer). Daarnaast speelt arbeidsplezier ook mee. Iedere koe die je moet behandelen en uithouden is zeer vervelend!

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Qlip

Qlip

Qlip

Qlip en u als melkveehouder:

Qlip komt bij u op het melkveebedrijf voor de periodieke controle als onderdeel van de kwaliteitsborging door de zuivel. Dit bezoek staat ook wel bekend als Keten Kwaliteit Melk. Op KKM vindt u de nodige informatie rondom deze kwaliteitsborging. Via het kopje beoordeling en certificeren kunt u meer informatie vinden rondom deze controle. Een handige checklist met zaken die u klaar moet leggen: Klaar te leggen documenten Wij vertrouwen erop dat u met deze informatie probleemloos door uw controle komt.

Qlip en ons als dierenarts:

Op een gedeelte van onze melkveebedrijven voeren wij 3 maandelijks het Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB). Om u eens mee te nemen in de regelgeving rondom dit PBB hebben we hierbij het Qlip Waarnemingsprotocol PBB voor u weergegeven.

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Infectieziekten & Insleep

Infectieziekten & Insleep

Infectieziekten vormen een belangrijke belemmering voor melkvee om naar verwachting te produceren. Van de meeste infectieziekten kunnen de runderen ziek worden, daarnaast tasten deze ziekten de weerstand van de dieren aan, waardoor ze vatbaarder worden voor andere ziekten. De belangrijkste infectieziekten bij het rund zijn de volgende:

 1. BVD: de belangrijkste weerstandsverlager bij melkvee!
 2. IBR
 3. Salmonella
 4. ParaTBC

Op dierziekten gezondheidsdienst kunt u informatie vinden over deze aandoeningen. Voor een specifiek plan van aanpak  op uw bedrijf kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Insleep:

Een melkveehouder kan op diverse manieren infectieziekten en andere aandoeningen op zijn bedrijf binnenkrijgen. Verreweg de belangrijkste factor is de aanvoer van levend vee. Daarnaast spelen ook de aanvoer van (ruw)voer, mest en erfbetreders een belangrijke rol. Hierbij valt te denken aan de veehandelaar, de veetransporteur (zowel de koeien als de kalveren), de inseminator, voervertegenwoordigers, dierenartsen, maar bijvoorbeeld ook loonwerkers die met hun materieel op de boerderij komen. Naast de eerder genoemde infectieziekten kunnen met levend vee ook andere aandoeningen worden binnengebracht: Mortellaro, mastitisverwekkers, coccidiose, leverbot, maagdarm- en longwormen en talloze andere niet-bedrijfseigen kiemen op het bedrijf binnenkomen. Het gezegde: "Bezint eer ge begint" doet zijn naam veelvuldig eer aan. 

Wilt u toch vee aankopen dan is het belangrijk om vooraf de risico's goed in beeld te hebben en deze, voor zo ver mogelijk, te minimaliseren. Te denken valt daarbij aan het navragen van dierziekte statussen, bloed en/of mestonderzoek, productiecijfers (groei, melkproductie, celgetal etc.), eerdere behandelingen etc.

Wat kunnen wij voor u betekenen?:

 • Kennis omtrent de dierziekten:
  • Hoe verspreiden ze?
  • Wat is de betekenis voor uw koppel?
  • Hoe kunt u infecties voorkomen?
 • Opstellen risicoinventarisatie: Welke risicofactoren zijn er en waar hebt u zelf als veehouder invloed op?
 • Opstellen plan van aanpak m.b.t. infectieziekten
 • Advisering m.b.t. aankoop/verkoop van vee
Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is één van de belangrijkste pijlers onder het melkveebedrijf. Wanneer de koe niet drachtig wordt of pas heel laat een kalf krijgt betekent dit minder melk en daarmee minder inkomsten. Door de vruchtbaarheid op het bedrijf in kaart te brengen, de kengetallen te beoordelen en het opstellen van een plan van aanpak is veel winst te behalen. Langs verschillende wegen ondersteunen we de veehouder op het gebied van de vruchtbaarheid. Dit doen wij aan de hand van een kengetallenanalyse vanuit Pir-DAP, Cowvision, DDW of het managementprogramma van de veehouder. Amerikaanse kengetallenDaarnaast bekijken we de koppel als geheel en beoordelen we de individuele koe. Met behulp van de echografie kijken we naar het geslachtsapparaat van de koe. Tot slot maken we samen met de veehouder een bedrijfsspecifiek Plan van Aanpak Vruchtbaarheid met daarin de volgende punten: tochtdetectie, opsporen probleemkoeien + behandeling en therapie evaluatie. In veel gevallen komt ook de voeding en de droogstand aan de orde, zodat de koe optimaal kan presteren en weer vlot drachtig kan worden

Wat kunnen wij voor u betekenen?:

 • Controle verse koeien: Zijn ze schoon? 
 • Controle niet tochtige koeien: Reden van niet tochtig worden
 • Analyse terugkomers
 • Behandeling niet tochtige koeien en therapie evaluatie
 • Analyse kengetallen
 • Opstellen Plan van Aanpak Vruchtbaarheid
 • Cursus: "Verloskunde in de praktijk"

Plan van Aanpak Vruchtbaarheid:

Om de kengetallen te verbeteren is het handig om een Plan van Aanpak vruchtbaarheid op te stellen. Dit plan van aanpak bevat de volgende onderwerpen:

 • Tochtdetectie: manier en noteren van de tocht?
 • Vrijwillige wachtperiode: vanaf welk moment wordt gestart met insemineren
 • Probleemkoeien en terugkomers + de behandeling daarvan
 • Vruchtbaarheid jongvee (indien problemen)
 • Inseminatieprotocol (indien problemen)

Cursus Verloskunde:

Als praktijk bieden wij op aanvraag de cursus verloskunde aan. Tijdens 2 dagdelen wordt naast de verloskunde ook de cyclus van de koe besproken. Vuile baarmoeder

Vruchtje 30 dgn

 Echografie:

 • Beoordeling baarmoeder op evt. vuil
 • Scannen van de dracht (lengte)
 • Beoordeling eierstokken activitieit & afwijkingen

<- Vruchtje 30 dagen              Vuile baarmoeder ->

 

Verwerpers:

In het kader van de monitoring op Brucella abortus is een veehouder verplicht om van verwerpers (tussen 100-260 dagen dracht) een bloedje te laten tappen en in te sturen voor onderzoek op Brucella abortus. De kosten van deze visite, het bloedtappen en opsturen worden vergoed door de overheid. Wanneer u voor een verwerper belt kunt u deze visite direct combineren met regulier werk. In dat geval bespaart u op de kosten van een visite. Zit u in een abonnement dan krijgt u de visite van ons terug!

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...

Uiergezondheid

Uiergezondheid is één van de belangrijkste aandachtspunten op het melkveebedrijf. Als praktijk besteden we hier op diverse manieren aandacht aan. Via de bedrijfsbegeleiding kunnen we de getallen rondom uierontsteking bespreken, de droogstand evalueren en bespreken we of de ingezette therapie nog voldoende werkt. Het belangrijkste onderdeel vormt echter het opsporen en elimineren van de specifieke risicofactoren op uw bedrijf.

Om deze risicofactoren op te sporen is het belangrijk om de bovenstaande getallen boven water te krijgen en door melkonderzoek te doen. Met behulp van Bacteriologisch Onderzoek (BO) en de Gevoeligheid (ABG) is vast te stellen of de ingezette therapie de juiste is en welke bacterie een rol speelt. Om een betrouwbaar melkonderzoek uit te voeren is het belangrijk om een Steriel Melkmonster te nemen.

Mastitis:

Voor de behandeling van mastitis zijn er verschillende uierinjectoren beschikbaar, welke ook weer aan regelgeving gebonden zijn. Mastitis wordt tegenwoordig geclassifeerd in:

Graad 1 : alleen afwijkende melk

Graad 2 : afwijkende melk + afwijkend kwartier (warm, rood, pijnlijk en gezwollen)

Graad 3 : de algeheel zieke koe

Voor de behandeling van Graad 1 & 2 is het alleen nog toegestaan om gebruik te maken van een 1e keuze uierinjector. Bij onze praktijk komt u dan uit op Ubropen of Orbenin Lactation. In geval van een graad 3 mastitis mag u de bekende injectoren (Avuloxil, Ubrolexin, Mastiplan & Albiotic) direct inzetten. 1e keuze antbiotica werken niet tegen E.coli & Klebsiella, waardoor soms het direct inzetten van een 2e keuze middel toch noodzakelijk is om de koe goed te behandelen. Daarom is het nog belangrijker om regelmatig melkonderzoek te doen. Op deze manier weet u welke kiemen op uw bedrijf spelen en/of u ook "veilig" 1e keuze antibiotica kunt inzetten! 

In Uierontsteking & kiemen staan schematisch de behandelingen en kiemen weergegeven.

Droogstandevaluatie praktijk:Droogstandevaluatie praktijk

Tijdens onze avond voor rundveehouders 2015 is de bijgevoegde grafiek te zien geweest. De stipjes, verdeelt in 4 kwadranten, stellen de verschillende bedrijven voor die in Pir-DAP zitten. Op sommige bedrijven is de genezing niet goed, maar wordt het ontstaan van nieuwe infecties goed voorkomen. Op andere bedrijven is het juist het ontstaan van nieuwe infecties in de droogstand een aandachtspunt. Hoe zit het met de droogstand op uw bedrijf?

Droogzetten:

Het droogzetten van koeien is aan regels gebonden. Koeien met een celgetal <50.000 cellen mag u niet meer preventief met antibiotica droogzetten. Voor vaarzen ligt de grens op <150.000 cellen. Om het overzichtelijk te houden hebben wij dit samengevat in het Stroomschema Droogzetten. Daarnaast hebben we in het stroomschema ook diverse risicofactoren weergegeven die een rol spelen in de droogstand. Bij het droogzetten wordt steeds vaker Orbeseal als speenafsluiter ingezet. In deze injector zit nog lucht dat voor toediening verwijdert moet worden. Een handige manier is ontluchten Orbeseal .

Wat kunnen wij voor uw betekenen?:

 • Bedrijfsspecifieke advisering
 • Melkonderzoek op celgetal, bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling
 • Droogstandevaluatie
 • De workshop: "Droogzetten doe je zo!"

Kijk ook eens op Uiergezondheids Wijzer voor enkele aandachtspunten.

Vaccinatie:

Wist u dat er ook een vaccin tegen mastitis bestaat? Het vaccin heet Startvac en werkt onder andere tegen Staphylococcus aureus, Coagulase-Negatieve Stafylokokken en coliformen (E.coli en/of Klebsiella). Ons advies is om eerst melkonderzoek te doen bij uw koeien en te bepalen of deze verwekkers de belangrijkste bron van mastitis op uw bedrijf zijn. Is dit het geval dan is het zeker het overwegen waard om te gaan vaccineren. Ervaring in de praktijk

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Jongveeopfok

Jongveeopfok

Jongvee, de Toekomst:

Jongvee vormt de basis voor gezond melkvee van morgen. Een gezonde start betekent een goede biestverstrekking in de eerste levensdagen. De melkperiode moet zo vlekkeloos mogelijk verlopen waarin het kalf zijn maximale groei kan halen. Naderhand schakelt het kalf over van melk op ruw- en krachtvoer en groeit op een gezonde manier door om op ongeveer 2 jarige leeftijd probleemloos af te kalven en melk te gaan produceren. Voor de jongveeopfok kunnen wij als praktijk een Cursus Jongveeopfok verzorgen voor iedereen die de jongveeopfok een warm hart toedraagt! Biestkwaliteit

Biestvoorziening:

De biestvoorziening is een zeer belangrijk startpunt voor afweer van het kalf tegen diverse ziekteverwekkers. Uit de afbeelding blijkt dat biest zo snel mogelijk verstrekt moet worden: 1.De biestkwaliteit neemt snel af en 2. De opname in de darm neemt snel af (de doorlaatbaarheid van de darm voor grote antilichamen neemt af). Om te kijken of de biestvoorziening bij u op het bedrijf voldoende is kunt u verschillende metingen doen. U kunt allereerst zelf met een colostrometer (verkrijgbaar bij de praktijk) bepalen wat de dichtheid/kwaliteit van de biest is. Is dit het geval, maar doen de kalveren het nog niet naar wens dan is het verstandiger om bloed af te nemen bij de jonge kalveren en te testen op de concentratie afweerstoffen. Op deze manier controleren we zowel de biestkwaliteit als de biestopname door het kalf.

Groeicurve Praktijk

Groeicurve:

Als praktijk hebben wij een meetprogramma waarin we meetgegevens van het jongvee verwerken en vergelijken met verschillende groeicurves. Hiernaast ziet u een voorbeeld van zo'n grafiek. De paarse vierkantjes zijn dieren die op een bedrijf gemeten zijn. Te zien is dat de dieren van 10-16 maanden leeftijd zeer goed groeien. Aan het einde van de opfok stagneert deze groei weer. Deze groeicurve combineren wij altijd met het beeld in de stal. Zijn de dieren goed ontwikkeld en uitgegroeid of worden het wat propperige dieren? Wil u ook eens weten hoe uw jongvee ervoor staat? Neem dan contact op met de praktijk.

Dierziekten Jongvee:

Een kalf of pink wordt ziek doordat de balans tussen weerstand en infectiedruk verstoord is. Op beide zaken kunt u als veehouder zelf invloed hebben:

 • Infectiedruk: omgeving, hygiëne, bezettingsgraad etc.
 • Weerstand: biestvoorziening, voeding, klimaat stal/ligbed (tocht en vocht zijn funest)

De belangrijkst aandoeningen zijn welbekend:

Diarree: E.coli, Rota, Corona, Cryptopsporidium, Coccidiose (meestal rondom spenen, eerder en later kan ook zeker een rol spelen), Voeding, diverse andere infectieziekten en Maagdarmwormen.

Longontsteking:  Door een breed scala aan virussen en bacteriën.

Kosten jongveeopfok:

In de media wordt veel geschreven over de het feit dat het opfokken van jongvee een kostbare aangelegenheid is. Om dit inzichtelijk te maken zijn de volgende twee bestandjes beschikbaar: Jongkos_versie_juni_2013.xls en Jonkos_melkvee_versie_juni_2013.xls  Met deze bestandjes kunt u uw eigen situatie simuleren. Daarnaast kunt u zelf ook met de getallen spelen om eens te zien wat maatregelen zouden kunnen opleveren. De vaarzen een maand eerder laten afkalven bijvoorbeeld.

Wat kun wij voor u betekenen?:

 • Meten biestkwaliteit & opname door het kalf
 • Cursus Jongveeopfok
 • Meten & beoordelen van de groeicurve
 • Bedrijfsspecifieke advisering m.b.t. behandingen, huisvesting & ventilatie
 • Uitvoeren van het Jongvee Kompas
Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Laboratorium rundvee

Laboratorium rundvee

Op de praktijk kunnen wij de onderstaande onderzoeken snel en betrouwbaar voor u uitvoeren:

Melk:

Celgetalbepaling:

Met onze celgetalmeter kunnen we per koe en per kwartier het celgetal meten. Het meten van het celgetal is voor u als veehouder handig om te bepalen welk kwartier de boosdoener is bij een hoog celgetal koe, of om te kijken of een koe genezen is na een behandeling. Daarnaast is het belangrijk om het celgetal te weten voordat koeien wel of niet met antibiotica droogzet. Let op: Dit onderzoek kan alleen bij melk, die niet ingevroren is geweest.

Bacteriologisch Onderzoek (BO):

Door bacteriologisch onderzoek van de melk kunnen we de verwekker van de uierontsteking of van het hoge celgetal bepalen. Nadat de melk wordt ingeleverd wordt deze op 3 verschillende platen uitgeënt, zodat de kiemen daarop kunnen groeien. Na 24 uur worden deze platen afgelezen en is de verwekker bekend. Soms zijn aanvullende tests nodig om echt met zekerheid de juiste bacterie te bepalen. Aan de hand van de uitslag kunnen we u een gericht behandeladvies geven en kunnen preventieve maatregelen genomen worden! In geval van een koegebonden bacterie is de melktechniek zeer belangrijk en in het geval van een omgevingskiem speelt de huisvesting (inclusief weide & strohokken) een belangrijke rol! Melk voor bacteriologisch onderzoek mag wel zijn ingevroren.

Gevoeligheidsbepaling (ABG):

Na het kweken van een verwekker tijdens het bacteriologisch onderzoek kan gekeken worden voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is. De bacterie wordt opnieuw op kweek gezet, nu met verschillende antibiotica. Met de uitslag krijgt u inzicht in de gevoeligheid voor antibiotica van de verschillende bacteriën die uierontsteking of hoog celgetal veroorzaken op uw melkveebedrijf.

Mest:

Onderzoek mest jonge kalveren met diarree:

Diarree is nog steeds een veel voorkomende aandoening bij jonge kalveren. Mest van een kalf met diarree kunnen wij met behulp van een sneltest onderzoeken op de veroorzakers E.coli, Rotavirus, Coronavirus en Cryptosporidiën. Aan de hand van de uitslag kunnen wij u een gerichte behandeling adviseren voor de kalveren met diarree en een plan van aanpak om diarree in de toekomst te voorkomen. De uitslag van het onderzoek krijgt u nog dezelfde dag.

Coccidiose:

Coccidiose is een oorzaak van diarree en groeivertraging bij de kalveren. Met behulp van microscopisch onderzoek van de mest kunnen we kijken of er eitjes van coccidiën in de mest zitten en de kalveren dus last hebben van coccidiose. De kalveren kunnen in de bek behandeld wordenmet Baycox.

Maagdarmwormen:

Weidend jongvee komt in aanraking met maagdarmwormen. Zo ontwikkelen zij weerstand tegen deze maagdarmwormen. Een maagdarmworminfectie veroorzaakt echter groeivertraging. Met behulp van microscopisch onderzoek van de mest kunnen we kijken of het jongvee een maagdarmwormen infectie doormaakt. Zo kunt u tijdig de maagdarmwormen bestrijden en de groeivertraging minimaliseren.

Longwormen:

Weidend jongvee komt in aanraking met longwormen. Als gevolg van een longworminfectie gaat het jongvee hoesten. Door middel van mestonderzoek kunnen we kijken of er longwormlarven in de mest aanwezig zijn. Zeker bij een longworminfectie is het erg belangrijk deze snel op te sporen en te bestrijden om schade aan de longen te voorkomen.

Leverbot:

Om te kijken of uw jongvee last heeft gehad van leverbot kunnen wij op de praktijk mest onderzoeken op leverboteieren. Hiervoor is een mengmestmonster met minimaal 10 gram mest benodigd.

Bloed:

Calcium en Magnesium:

Wanneer koeien niet of slecht reageren op een melkziekte infuus kan het calcium en het magnesium gehalte in het bloed bepaald worden om te zien of dit daadwerkelijk het probleem is.

Fosfor:

Sommige liggende koeien die niet goed vreten hebben een fosforttekort. Aan de hand van de bloeduitslag kunnen we bepalen of het toedienen Ppillen noodzakelijk is.

CPK:

Bij een liggende koe kan er sprake zijn van spierschade. Bij ernstige spierschade komen er veel spierenzymen (CPK) vrij in het bloed. De bepaling van de spierenzymen in het bloed kan helpen om een inschatting te maken van de ernst van de spierschade en zo ook van de kans op herstel van de koe.

Ontstekingsbeeld:

Bij koeien die het om onbekende reden niet goed produceren en eventueel koorts hebben kan het nuttig zijn om te kijken of er sprake is van een ontsteking. In het bloed wordt gekeken of er sprake is van een acute of een chronische ontsteking. Zo kan bepaald worden of een behandeling nodig is en nog zin heeft. Hiervoor bepalen we zowel het totaal eiwit als het albumine. Daarnaast kunnen we ook een bloedbeeldonderzoek uitvoeren.

Urine:

Om te weten of de magnesiumvoorziening van de droogstaande, en soms ook de melkgevende koeien voldoende is, kan urine van 5 dieren onderzocht worden. Het magnesiumgehalte in de urine wordt dan bepaald. Dit geeft een goed beeld van de magnesiumvoorziening.  

Biest:

De biestkwaliteit is van groot belang voor de weerstand van het kalf in de eerste levensdagen. Als de biestkwaliteit onvoldoende is, hebben de kalveren veel meer kans op diarree en longinfecties. Door middel van onderzoek van de biest kijken we of er voldoende afweerstoffen in zitten om het kalf een goede weerstand mee te geven.

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Vaccinaties Rundvee

Vaccinaties Rundvee

Voor de preventieve aanpak van een aantal ziekten op uw rundveebedrijf, kunt u uw runderen laten vaccineren tegen:

Blauwtong:

Momenteel gezien de uitbraak van Blauwtong in Frankrijk weer zeer actueel! Blauwtong is een ziekte veroorzaakt door het blauwtongvirus, dat wordt overgebracht door knutten (hele kleine mugjes). U kunt uw runderen beschermen tegen blauwtong door vaccinatie. De basisenting bestaat uit 2 vaccinaties met minimaal 3 weken en maximaal 6 weken tussentijd. De basisenting kan vanaf 2–3  maanden leeftijd. Na de basisenting moeten de runderen binnen 365 dagen een hervaccinatie krijgen. Voor export van runderen vanuit Nederland is een goed uitgevoerde en geregistreerde vaccinatie tegen blauwtong vaak een vereiste. De dieren moet dan minimaal 6 weken vóór de dracht de basisenting gehad hebben, en dus al twee keer gevaccineerd zijn!

koe2

IBR:

IBR is een voorste luchtweginfectie met het IBR virus. Koeien hebben hoge koorts, bij een aantal dieren is snot te zien en drachtige dieren kunnen hun kalf verwerpen. Eénmaal besmet met het IBR virus is een rund levenslang besmet. De rest van de runderen kan preventief beschermd worden door te vaccineren met inactief IBR vaccin of actief IBR vaccin (levend vaccin).

BVD:

BVD is een virus dat de weerstand van runderen verlaagd. BVD dragende runderen zijn dieren die continu hun hele leven lang grote hoeveelheden BVD virus uitscheiden. Op deze manier besmetten ze voortdurend de dieren om hen heen. Deze dieren kunnen koorts krijgen, snotteren en hoesten, diarree krijgen en uierontsteking. Met bloedonderzoek kunnen BVD- dragende runderen worden opgespoord. De aanpak van BVD bestaat naast het opsporen van de BVD dragers uit vaccinatie van de runderen ter bescherming tegen een BVD infectie.

Mastitis (Startvac):

Heeft u een mastitisprobleem op uw bedrijf en wordt dit veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Coagulase-negatieve stafylokokken of coliformen (E.coli en/of Klebsiella)? Hiervoor bestaat er in Nederland één geregisteerd vaccin. Het vaccin zorgt er niet voor dat uw koeien geen mastitis meer krijgen, maar wel dat het aantal vermindert en dat de koeien "minder" ziek worden dan voorheen. Inmiddels gebruiken enkele veehouders binnen onze praktijk dit vaccin naar alle tevredenheid. Ze zien dat het aantal koeien met mastitis flink is verlaagd en dat de koeien die nog wel ziek worden er sneller weer bovenop komen. Voor een passend advies en vaccinatieschema kunt u contact opnemen met de praktijk. Ervaring Neutel

Kalverdiarree veroorzaakt door E.Coli, Rotavirus & Coronavirus:

Diarree bij kalveren is een veel voorkomend probleem met verschillende oorzaken. Door middel van goede hygiëne en goede biestvoorziening kunnen veel problemen voorkomen worden, maar vaccinatie van de drachtige koeien in of vlak voor de droogstand werkt goed om het probleem onder controle te krijgen. De gevaccineerde runderen zullen extra afweerstoffen tegen E.Coli, Rotavirus en Coronavirus aanmaken en de kwaliteit van de biest wordt zo verhoogd. Deze extra afweerstoffen kunnen uit de biest door het kalf worden opgenomen. Zo krijgt het kalf door opname van deze “superbiest” extra weerstand tegen diarree. De drachtige koeien moeten 3 tot 12 weken voor het afkalven één maal gevaccineerd worden.

Pinkengriep:

Pinkengriep is een luchtweginfectie voornamelijk bij kalveren, veroorzaakt door verschillende virussen. Daarnaast spelen bacteriën ook een rol bij pinkengriep. Jongvee kan door de infectie een groei-achterstand en zelfs een flinke longontsteking met longschade krijgen. Door twee keer te vaccineren met een tussentijd van 4 weken, kunt u het jongvee beschermen tegen pinkengriep. Naast vaccinatie is een frisse en tochtvrije huisvesting voor het jongvee zeer belangrijk bij de preventie van pinkengriep.

Longworm:

Weidend jongvee kan beschermd worden tegen een longworminfectie door middel van vaccinatie met geïnactiveerde longwormlarfjes. Dit is een middel dat in de bek wordt ingegeven. Met de meeste ontwormingsstrategieën tegen maagdarmwormen kan het jongvee toch nog een longworminfectie op-lopen, waardoor er schade aan de longen ontstaat. Het is ook niet zeker of de weerstandsopbouw dan goed gaat. Kalfjes vanaf zes weken oud kunnen twee keer gevaccineerd worden tegen longworm met een tussentijd van vier weken. Vanaf twee weken na de laatste vaccinatie kunnen de dieren de wei in. Vaccineren tegen longwormen garandeert een goede immuniteitsopbouw zonder ziekteverschijnselen.

Ringschurft/ Ringworm/ Ringvuur:

Ernstige ringschurft bij het jongvee veroorzaakt groeivertraging. Het jongvee kan ook door vaccinatie beschermd worden tegen ringschurft. Met een tussentijd van twee weken moeten de kalveren twee keer gevaccineerd worden om ze te beschermen tegen ringschurft.

Wat kunnen wij voor u betekenen?:

Bedrijfsspecifieke advisering rondom de vaccinaties op het melkveebedrijf:

 • Welke opties zijn er?
 • Welk vaccin past het beste op het bedrijf?
 • Welke dieren moeten allemaal gevaccineerd worden?
 • De praktische uitvoer + verslaglegging?
Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Actualiteit Medicijnen

Actualiteit Medicijnen

Op deze pagina plaatsen wij nieuwtjes en actualiteiten rondom de medicijnen voor de landbouwhuisideren. Deze pagina kunnen onze veehouders dan ook beschouwen als aanvulling op hun bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP). Het meest actuele staat bovenaan.

Januari 2018:

Enkele wijzigingen in de medicijnen voor het komende jaar.

Halagon wordt weer Halocur:

Halocur is een stuk goedkoper geworden en daardoor is het weer interessant om Halocur te gebruiken i.p.v. Halagon. Tevens kunt u nu weer kiezen tussen de 490 en 980 ml verpakking.

De dosering is hetzelfde gebleven.

Ketofen wordt Kelafen:

Kelafen:

 • REG NL 111874
 • Dosering: 1 ml / 33 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 dagen
  • Vlees: 2 dagen

Dexa-ject wordt Dexamecine:

Dexa-ject zetten wij in als ontstekingsremmer bij heftige ontstekingen en veel zwelling (uierontsteking, zwelling geboorteweg). Let op: wij hebben ook Dexamedium, dit bevat ongeveer dezelfde werkzame stof, maar is langer werkzaam en heeft daardoor ook een langere wachttijd).

Dexamecine:

 • REG NL 122810
 • Dosering: 3 ml / 100 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 72 uur
  • Vlees: 8 dagen

Pharmasin wordt Tylucyl: (dit was vroeger Tylan)

Tylan werd eerder gebruikt voor de behandeling van koeien met milde uierontsteking en/of de behandeling van celgetal koeien. Tylucyl doet dit ook, maar heeft daarnaast ook de registratie voor tussenklauwontsteking. In de praktijk zien wij hier goede resultaten van op bedrijven waar witte penicilline en/of oxytetra niet goed werkzaam zijn.

Tylucyl:

 • REG NL 11682
 • Dosering: 2,5-5 ml / 100 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 4,5 dag
  • Vlees: 28 dagen

Procpen30 wordt weer Procapen:

Procpen30 heeft op het flesje staan "aangeprikte flacon: direct gebruiken". Qlip gedoogd dat het flesje binnen 3 dagen moet zijn opgemaakt, de NVWA echter niet. Daarom wordt de Procpen30 toch weer vervangen door de Procapen.

Procapen:

 • REG NL 122810
 • Dosering: 1 ml / 15 kg LG (LET OP: een zware koe moet ongeveer 50 ml per keer hebben)
 • Wachttijd:
  • Melk: 6 dagen
  • Vlees: 14 dagen

December 2018:

Diatrim is weer leverbaar en nu in een nieuwe verpakking.

Hemo15 is sinds kort weer beschikbaar. Dit is een soort multivitamine die voorheen ook veel gebruikt werd. Zeker in geval van doodgeboorte bij de vaarzen kon dit middel nog wel eens van toegevoegde waarde zijn.

Vervanging Diatrim:

Aangezien de overheid twee middelen, Dofatrim en Duoprim (gebruikt voor uierontsteking en vergelijkbaar met Diatrim), uit de handel heeft gehaald vanwege een stofje in deze producten is er een run gekomen op de Diatrim. Helaas is de Diatrim daardoor nu ook niet meer leverbaar. Waarschijnlijk is de Diatrim in oktober wel weer leverbaar. In de tussentijd hebben wij TMP/SMZ INJ. 100 ml ter vervanging van de Diatrim.

TMP/SMZ INJ. 100 ml

 • Werkzame stoffen: trimethoprim en sulfamethoxazole
 • Dit middel is niet voor uierontsteking geregistreerd, maar wel voor andere indicaties bij runderen
 • Toedieningswijze: in de spier
 • Dosering: 2 x daags 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht verdeeld over 2 doses gedurende 3 dagen (praktisch voor een koe van 700 kg: 2 x daags 35 ml gedurende 3 dagen)
 • Wachttijd vlees: 12 dagen
 • Wachttijd melk: 4 dagen
 • Aangeprikt flesje is 30 dagen houdbaar
 • REG NL 8068 UDD

Juli 2018:

Voor de behandeling van coccidiose hebben wij inmiddels weer Baycox op de plank staan. Wel is de naam verandert van Baycox Bovis in Baycox Multi. Deze Baycox is zowel te gebruiken bij kalveren als ook lammeren. De dosering is verder niet aangepast.

Mei 2018:

Tolracol:

Baycox Bovis, Baycox Sheep & Cevazuril als behandeling voor coccidiose bij kalveren en lammeren zijn momenteel niet leverbaar. Om die reden hebben wel nu Tolracol in het assortiment opgenomen.Tolracol is verkrijgbaar in verpakkingen van 1000 ml of 250 ml.

 • REG NL 114467
 • Dosering: kalveren is 3 ml / 10 kg LG en lammeren 4 ml / 10 kg LG.
 • Wachttijd:
  • Vlees: 63 dagen voor kalveren en 42 dagen voor lammeren.

Revozyn RTU:

 • REG NL 119575
 • Dosering: 50 ml gedurende 3 dagen (17, 17 & 16 ml per dag)
 • Wachttijd:
  • Melk: 4 dagen
  • Vlees: 10 dagen
  • Opmerking: Revozyn kan niet tegen water, op moment dat er water bij komt gaat het schiften. Ons advies is om gebruik te maken van een schone naald en spuit.

Ubroseal:

Orbeseal (speenafsluiter in de droogstand) is momenteel niet leverbaar en als vervanger hebben we daarvoor Ubroseal in gebruik. Ubroseal is sinds kort op de markt gekomen en bevat exact dezelfde werkzame stof als de Orbeseal. Ubroseal is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 120 injectoren. Orbeseal is zoals gezegd niet leverbaar en zal mondjesmaat in de verpakking van 120 injectoren wel af en toe beschikbaar komen.

 • REG NL 120581
 • Dosering: 1 injector te gebruiken per speen.

Januari 2018: Nieuw BBP & Update medicijnen:

Het nieuwe jaar betekent ook weer nieuwe behandelplannen maken. Ieder jaar wijzigen wij weer enkele medicijnen met verschillende uiteenlopende redenen. Hier alvast even een update.

Pharmasin 200mgml 100mlPharmasin:

Tot op heden gebruikten wij Tylan (werkzame stof: Tylosine) wel voor de behandeling van (sub)klinische uierontsteking. Op termijn schakelen we over op Pharmasin, omdat deze een bredere registratie heeft waarmee ook tussenklauwontsteking behandeld kan worden. De resultaten hiervan zijn over het goed en daarmee hebben we ook een goed alternatief mocht Engemycine en/of Procapen niet meer goed werken.

Pharmasin:

 • REG NL 118242
 • Dosering: 2.5-5 ml per 100 kg, gedurende 3 dagen.
 • Wachttijd:
  • Melk: 4,5 dagen
  • Vlees: 28 dagen

Ubropen:

Regelgeving heeft bepaald dat vanaf heden bij milde mastitis (Graad 1 & 2) alleen nog eerstekeuze antibiotica mag worden toegepast in de uier. Vorig jaar hebben we toen daarvoor Orbenin Lactation op de plank gezet. Inmiddels heeft ook Boehringer een eerstekeuze injector op de markt gebracht met de naam Ubropen. Naast de Orbenin Lactation hebben wij dus ook Ubropen op de plank staan. Beide injectoren kunnen goed ingezet worden bij milde mastitis. Wel bestaat er voor de verschillende kiemen enige voorkeur of nu juist Orbenin Lactation of Ubropen ingezet kan worden. Om dit goed te kunnen bepalen is het wel noodzakelijk om melkonderzoek te doen, zodat we u gericht kunnen adviseren in de best te gebruiken injector. Heeft u een ernstig zieke koe, dan blijft het advies om direct gebruik te maken van een tweede keuze injector (bv. Avuloxil, Ubrolexin, Albiotic en/of Mastiplan) in combinatie met antibiotica en pijnstiller in de nek. ubropen treatment cows

Ubropen:

 • REG NL 114527
 • Dosering: 1 injector per 24 uur, gedurende 3-5 dagen
 • Wachttijd
  • Melk: 6 dagen
  • Vlees: 3 dagen

Procpen 30: Procpen 30 100ml

In het verleden hebben we Depocilline vervangen door Procapen i.v.m. de kortere wachttijd voor de melk van Procapen. Procpen 30 heeft een nog kortere wachttijd en mag daarnaast volgens bijsluiter ook langer toegepast worden. De behandelduur mag 3 - 5 dagen zijn. Zeker voor tussenklauwontsteking en evt. baarmoederontsteking is het aan te raden om langer dan 3 dagen te behandelen. Daarmee is Procpen 30 een goede keuze. Naast Procpen 30 blijft ook de Depocilline gewoon beschikbaar voor gebruik bij de kalveren.

Procpen 30:

 • REG NL 9933
 • Dosering: 1 ml per 30 kg LG, gedurende 3 - 5 dagen.
  • Melk: 3 dagen
  • Vlees: 5 dagen

Halagon:

Ter vervanging van de Halocur maken we sinds kort gebruik van de Halagon. Dit is een goedkopere variant met dezelfde werking als Halocur. De verpakkingseenheid bedraagt enkel de 490 ml.

 • REG NL 118260
 • Dosering: 4 ml per 20 kg LG 1 x per dag, gedurende 7 achtereenvolgende dagen.
 • Wachttijd:
 • Vlees: 13 dagen

December 2017: Neopen

Het tweede keuze middel Neopen is tot nader order niet leverbaar. Als vervanger voor Neopen zetten wij als tweede keuze Penstrep in.

Penstrep:

 • REG NL 100679
 • Dosering: 1 ml / 25 kg (voor kalveren 1 ml / 20 kg). Een koe van 650 kg = 26 ml.  
 • Wachttijd:
  • Melk: 5 dagen
  • Vlees: 56 dagen

Hemo-15:

Hemo-15 is wederom voor onbepaalde tijd niet leverbaar en het is maar zeer de vraag of het ooit weer terugkomt. Wij proberen hiervoor een adequate vervanger te zoeken.

Pituisan "S" Pro Inj. (Oxytocin) (nov. 2017)

Momenteel is de Oxytocine-ject niet leverbaar. Om deze reden hebben wij Pituisan als vervanger op de plank staan.

 • REG NL 2113
 • Dosering: 1-5 ml.
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 dagen
  • Vlees: 0 dagen

Engemycine: (november 2017)

Momenteel is Engemycine tijdelijk niet leverbaar, zowel de 100 als 250 ml verpakkingen zijn niet beschikbaar. Als vervanger kiezen wij op dit moment voor Oxymax. Deze is ook beschikbaar in de verpakkingen van 100 en 250 ml. Dit bericht kan daarmee gezien worden als wijziging op uw huidige Bedrijfsspecifieke Behandelplan.

Oxymax:

 • REG NL 112077
 • Dosering: 1 ml / 20 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.
 • Wachttijd:
  • Melk: 5 dagen
  • Vlees: 21 dagen

Amynin: (juli 2017)

Amynin dat wij als ondersteunend infuus inzetten was geruime tijd niet leverbaar. Inmiddels is deze literfles met gele inhoud weer beschikbaar. Ter ondersteuning kunnen wij dit infuus geven aan koeien met een leveraandoening, koeien die langdurig liggen, koeien die in shock zijn en verse koeien die het niet optimaal doen. Het infuus bevat diverse vitaminen en mineralen die de koe ondersteunen om er weer bovenop te komen.

Nieuwe Bolussen: (juni 2017)

In de afgelopen periode hebben wij de verschillende beschikbare bolussen met elkaar vergelen. Qua betere werkzaamheid schakelen wij over op nieuwe bolussen. Enkele bestaande bolussen zodoende gaan vervangen door nieuwe.

 • De A-Pill (was al een poosje niet meer leverbaar) wordt vervangen door de C for Acidose.
 • De E-Pill wordt vervangen door de C for Energie
 • De P-Pill wordt vervangen door de C for Phos

Overige bolussen / drenchpoeders:

 • Mag40: Om melkziekte als gevolg van een Magnesium tekort te voorkomen hebben wij de Mag40 bolussen beschikbaar. Toediening van 2 bolussen vindt plaats 2 weken voor de te verwachten kalfdatum.
 • Bovikalc: ter preventie en nabehandeling van melkziekte!
 • Fertiplus Boli: voor toepassing bij jongvee (al dan niet in combinatie met weidegang) en droge koeien.
 • Drench lact: Poeder dat toe te passen is wanneer u ter ondersteuning een koe gaat drenchen. Dit poeder bevat Kalium, Natrium, Calcium, Fosfor en Magnesium.
 • Bovi C3: herkauwpoeder
 • Fyto-stoppoeder: Poeder met daarin looistoffen, zodat de mest dikker wordt.
 • Poeder no. 3: Aanvullend dieetvoeder voor runderen en paarden ter stimulering van de darmwerking en ter bevordering van de maag-darmpassage

Hemo 15: (mei 2017)

Hemo-15 is momenteel weer beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn de Amynin ondersteunende infusen ook weer beschikbaar voor ons als dierenartsen.

Transitie: (februari 2017)

Tijdens onze jaarlijkse avond voor de rundveehouders is uitgebreid stilgestaan bij de transitieperiode. Om risicokoeien te ondersteunen in de opstart hebben wij de volgende 2 diergeneesmiddelen beschikbaar:

Kexxtone:

 • REG NL 110814
 • Dosering: eenmalig 1 bolus per dier bij risicodieren (BCS > 4,5 / > 4 mnd droog) 3-4 weken voor afkalven
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 uur
  • Vlees: 0 dagen

Imrestor:

 • REG NL 116247
 • Dosering: 2 injecties, waarvan de eerste op 7 dagen voor de verwachte kalfdatum en de tweede binnen 24 uur na afkalven.
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 uur
  • Vlees: 0 dagen

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.

Nieuw BGP & BBP:

Ter voorbereiding op de jaarlijkse update van het BGP & BBP vindt u hierbij de Veehouder invulversie BGP kengetallen 2017. Door deze kengetallen alvast op te zoeken en in te vullen kunnen wij sneller en effectiever het BGP gezamenlijk met u doorlopen. De focus ligt wat ons beteft echt op de punten die u dit komende jaar wilt gaan verbeteren of waar u mee aan de slag wilt.

Orbenin Lactation (januari 2017):

orbenin lactation packshot 307x230Vanaf heden hebben een eerste keuze antibiotica voor de behandeing van uierontsteking veroorzaakt door stafylokokken en streptokokken. Omdat de behandelingsduur van deze injector met 6 dagen vrij lang is kan deze injector ook prima ingezet worden voor de behandeling van celgetalkoeien.  

 • REG NL 116383
 • Dosering: iedere 48 uur (3 injectoren per behandeling)
 • Wachttijd:
  • Melk: 96 uur
  • Vlees: 7 dagen

Albiotic Formula & Dexamedium (augustus 2016):

Albiotic formula is tijdelijk niet leverbaar en ook Dexamedium is wederom tijdelijk niet leverbaar.

Eprecis (augustus 2016):

Voor de behandeling van maagdarm- en longwormen hebben voor melkgevende dieren inmiddels ook een injectiepreparaaat. Voordeel van een injectie is dat je goed kunt doseren, de werking sneller is en het niet uitmaakt of het regent of niet.

 • REG NL 115008
 • Dosering: 1 ml per 100 kg LG
 • Wachttijd:
  • Melk: 0 uur
  • Vlees: 63 dagen

Biodyl & Hemo-15:

Biodyl is weer leverbaar. Weliswaar in een Letse verpakking, maar het is er weer. Hemo-15 is nog steeds niet leverbaar en de vraag is of dit nog weer terug zal keren. Voor Hemo-15 is Multivitmin Injection (RegNL 2727) de vervanger. Voor vragen over de toepassing en dosering kunt u bellen en/of de bijsluiter raadplegen.

Dexamedium (maart 2016):

Dexamedium is weer leverbaar. 

Albiotic Formula (jan. 2016):

Naast de Avuloxil, Ubrolexin, Curaclox en Mastiplan hebben we ervoor gekozen om Albiotic weer op de plank te zetten, vanwege het feit dat in dit middel antibiotica zitten met een ander werkingsmechanisme.

 • REG NL 9210
 • Dosering: iedere 12 uur gedurende 1,5 dag (3 injectoren per behandeling)
 • Wachttijd:
  • Melk: 84 uur (3,5 dag) na de laatste toediening
  • Vlees: 1 dagen na de laatste toediening

Leveringsproblemen: (jan. 2016)

 • Voreen nog niet leverbaar --> vervanger Dexaject
 • Dexamedium nog niet leverbaar--> vervanger Dexaject
 • Engemycine tijdelijk niet leverbaar --> vervanger Oxymax

Oxymax:

 • REG NL 112077
 • Dosering: 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3–5 dagen
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 5 dagen na de laatste toediening
  • Vlees: 21 dagen na de laatste toediening

Mastiplan LC (nov. 2015):

Er is een nieuwe geregistreerde uierinjector (Mastiplan LC) voor klinische mastitis op de markt gekomen. Naast antibiotica bevat deze injector, prednisolon dat de ontsteking remt en zwelling tegengaat.

 • REG NL 116643
 • Dosering: iedere 12 uur gedurende 2 dagen (4 injectoren per behandeling)
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 5,5 dagen (132 uur)
  • Vlees: 4 dagen

Procapen (evt. vervanger voor Depocilline):

Vanwege de verlengde wachttijd voor de melk van Depocilline hebben wij een vervanger op de plank staan. 

 • REG NL 102321
 • Dosering: 1 ml product per 15 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 6 dagen
  • Vlees: 14 dagen

Depocilline aanpassing wachttijden (okt. 2015):

 • Melk: 11 dagen (was 4 dagen)
 • Vlees: 5 dagen(was 7 dagen)

Mamyzin weer leverbaar:

 • REG NL 8652
 • Dosering: 10 gram poeder oplossen in 30 ml vloeistof. Deze 30 ml oplossing in de spier spuiten 1 x daags gedurende 3 dagen.
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 4 dagen na de laatste toediening
  • Vlees: 10 dagen na de laatste toediening

Dexa-ject (mei 2015):

Zowel de Voreen en de Dexamedium zijn momenteel niet leverbaar. Als vervanger kunt u Dexa-ject inzetten. Deze mail fungeert daarmee als wijziging op uw huidige bedrijfsbehandelplan (BBP).

 • REG NL 112615
 • Dosering: éénmalig 1,5 ml per 50 kg lichaamsgewicht in de spier
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 3 dagen
  • Vlees: 8 dagen

Dexamedium (juni 2014):

Als alternatief voor het niet leverbaar zijn van Voreen hebben wij Dexamedium op de plank staan.

 • REG NL 9458
 • Dosering: éénmalig 2 ml per 100 kg lichaamsgewicht in de spier
 • Wachttijd (dagen):
  • Melk: 3 dagen
  • Vlees: 30 dagen

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...
Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding

Rundvee paginaVeel melkveehouders kiezen tegenwoordig voor een vorm van bedrijfsbegeleiding door de dierenarts. Bedrijfsbegeleiding is voor elke veehouder anders en kan op vele manieren worden ingevuld. U kunt bij ons in een vast schema komen, bijvoorbeeld 1x per 6 weken, 1x per 4 weken, 1x per 2 weken of zelfs 1x per week. Door middel van bedrijfsbegeleiding verschuift het werk voor ons als rundveedierenartsen steeds meer van de curatieve naar de preventieve kant. "Want een zieke koe beter maken is één ding, voorkomen dat ze ziek wordt is nog leuker"! Samen met u als melkveehouder willen wij zorg dragen voor een betere diergezondheid, beter dierwelzijn en daarmee ook een beter welzijn voor u (de veehouder) zelf. Dat laatste is voor ieder van u weer anders. Dit varieert van de beste technische resultaten tot de laagste kostprijs en van optimale dierverzorging tot zoveel mogelijk werkplezier. Iedere veehouder streeft naar zijn eigen ideale mix en wij hopen u daarmee van dienst te kunnen zijn!

Onderwerpen bedrijfsbegeleiding:

Tijdens de bedrijfsbegeleiding worden diverse onderwerpen belicht afhankelijk van de vraag, te denk valt aan:

Handelingen die we verder tijdens de bedrijfsbegeleiding uitvoeren zijn: het onthoornen van kalfjes, toedienen van verschillende soorten vaccinaties en de behandeling van de op dat moment zieke koeien. Tevens kijken we naar koe- en koppelsignalen in zijn algmeenheid. Dat wil zeggen hoe zien de koeien er uit (voldoende gevuld, geen beschadigingen, lopen de koeien kreupel etc.)? Hoe is de vertering van het voer (mestscores etc.) Hoe gaat het met de jongveeopfok etc.?

Technische analyses:

Uitgebreidere analyses kunnen we uitvoeren met behulp van de melkcontrolegegevens uit Pir-DAP., managementinformatie uit Uniform-Agri, CowVision & Veemanager. Maakt u gebruik van een melkrobot, ook daar kunnen wij u van dienst zijn. Als voorbeeld de uiergezondheid: hierbij maken we veelvuldig gebruik van de droogzetevaluatie en met behulp van een overzicht van de hoogcelgetal koeien. Daarnaast baseren we veel advies op basis eigen onderzoek in ons eigen laboratorium. Voor inzendformulieren klikt u hier.

KoeKompas:

Steeds meer melkveehouders maken gebruik van het KoeKompas. Dit is een risico-inventarisatie van uw bedrijf, waarbij verschillende punten bekeken en beoordeeld worden. Op Zuivelplatform vindt u meer informatie over het nut van een KoeKompas en de praktische uitvoer daarvan. Als praktijk denken we dat KoeKompas een goed instrument is om de verbeterpunten op uw bedrijf vast te stellen. Aan de hand van deze verbeterpunten kunnen gerichte stappen gezet worden om uw bedrijfsvoering te verbeteren en daarmee uw werkplezier, inkomsten, diergezondheid etc. te bevorderen!

Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...

Even voorstellen

Natasja Kooijinga

Natasja Kooijinga Natasja maakt als assistente al geruime tijd deel uit van het team. Het uitvoeren van de werkzaamheden in het laboratorium is een van haar belangrijkste taken. Daarnaast kunt u haar 's ochtends aan de telefoon krijgen en zorgt ze dat u de medicijnen in het kastje op kunt halen. Naast…

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement