Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Laboratorium schaap & geit

Op de praktijk doen wij zelf mestonderzoek en daarbij kijken we naar de aanwezigheid van wormeieren en/of coccidiose. Daarnaast kunnen wij bloed van schapen op een aantal zaken onderzoeken. Voor ander onderzoek sturen wij het bloed door naar extern laboratorium zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsdienst (GD)schaap lam

Mestonderzoek:

Als u van een individueel lam of schaap of van de koppel wilt weten of het besmet is met wormen en/of coccidiose, kunt u verse (!) mest inleveren op de praktijk (bij voorkeur 's ochtends als er een assistente aanwezig is). De mest wordt dan dezelfde dag onderzocht en u ontvangt direct een uitslag per mail of telefonisch. Verse mest wil zeggen dat u zelf mest met een handschoen uit het rectum van het schaap haalt. Een andere optie is om net gevallen mest van de grond op te rapen. Oude mest van de grond kan eieren bevatten van wormen uit de grond, het verschil is onder de microscoop niet te goed te zien en het geeft dus geen goede diagnose.

Eitelling (wormen & coccidiose):

Om te kijken of ontwormen van een koppel schapen of lammeren nodig is doen wij een eitelling op mest. Voor een betrouwbare eitelling hebben wij mest van ongeveer 10 dieren nodig. U kunt de mest van 10 dieren in 10 zakjes inleveren, zodat wij er een mengmonster van maken. U mag dat ook zelf doen, zorgt u er dan wel voor dat er van elk dier ongeveer evenveel mest in het zakje komt. Uit de eitelling komt een getal, dat is het EPG (eieren per gram). Aan de hand van het EPG in combinatie met de verschijnselen adviseren wij of u of ontwormen voor uw koppel nodig is. Mestonderzoek is noodzakelijk om een goed ontwormplan op te stellen. In veel gevallen is ontwormen niet nodig en kan in combinatie met omweiden zo lang mogelijk uitgesteld worden. Dit bespaart u veel geld en moeite en zorgt er ook voor dat er minder kans is op ontwikkeling van resistentie van de wormen tegen de ontwormmiddelen. We kunnen door middel van dit onderzoek eieren van Nematodirus, Haemonchus (lebmaagworm) en andere spoelwormen zien. Daarnaast onderzoek we de mest ook op de aanwezigheid van coccidiose eitjes. Behandelen tegen coccidiose heeft alleen zin bij lammeren. Schapen kunnen het wel bij zich dragen, maar vaak in kleine hoeveelheden en ze zijn er niet ziek van.

Wanneer mestonderzoek:

  • Preventief (2-3 weken na omweiden) om te zien of uw schapen / lammeren ontwormd moeten worden (in veel gevallen is ontworming niet noodzakelijk!)
  • Bij problemen
  • !!! Na ontwormen !!! Het is aan te raden om op 10 dagen na ontworming een mengmestmonster in te leveren om te kijken of de ontworming zijn/haar werk heeft gedaan. Steeds vaker komen we koppels tegen waarin de problemen ook na ontworming door blijven gaan. In deze gevallen is het doen van mestonderzoek zeer waardevol. Op deze manier kan bespaard worden op de kosten van niet-werkende ontwormingmiddelen!
Abonnement Mestonderzoek Lammeren:

Het abonnement mestonderzoek lammeren is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de wormenproblematiek bij uw lammeren. Gedurende het gehele beweidingsjaar onderzoeken wij 7x de mest van uw lammeren op de aanwezigheid van wormeieren. Wij houden voor u bij op welke momenten wij mest benodigd zijn. Aan de hand van deze mestonderzoeken brengen we in kaart wanneer u echt problemen kunt verwachten en het advies zou zijn om te gaan ontwormen. In combinatie met informatie over uw beweiding, de verdere behandelingen etc. kunnen wij u tevens helpen met het opstellen van een beweidingsplan.

Leverbot:

Onderzoek op eieren van leverbot doen kunnen wij zelf op de praktijk doen. Benodigd hiervoor is minimaal 8 gram mest. Neem bij voorkeur een mengmestmonster van minimaal 6-10 dieren, zodat de uitslag een betrouwbaar beeld geeft van de koppel.

Bloedonderzoek:

Bloed van schapen en geiten kan op de praktijk onderzocht worden op:
• Calcium: om melkziekte aan te tonen of uit te sluiten
• Magnesium: om kopziekte aan te tonen of uit te sluiten en speelt ook vaak een rol bij melkziekte
• Glucose: is te laag bij slepende melkziekte

Bloed kan doorgestuurd worden naar de GD voor onderzoek op bijvoorbeeld Leverbot en mineralen (zoals Koper en Cobalt). Verder zijn er de specifieke programma’s van de GD voor allerlei ziekten.

Laatst aangepast op dinsdag, 17 april 2018 16:24

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement