Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Huisvesting & Koecomfort

Koesignalen diamantKoecomfort is in onze ogen één van de belangrijkste voorwaarden voor de koe om goed melk te kunnen geven en daarnaast oud te worden. Vanuit de duurzaamheidsmonitor zien we dat de levensproductie en de gemiddelde productie per koe per levensdag zeer sterk variëren tussen de bedrijven. Ieder bedrijf is uniek en streeft zijn eigen doelen na. Toch lijkt het ons belangrijk dat Koecomfort in de zowel in de huidige huisvesting als in mogelijke nieuwe huisvesting meegenomen moet worden. Als basis voor dit koecomfort kijken we als dierenarts vanuit de koe naar de stal. De koe heeft verschillende behoeftes waarbij de koesignalendiamant goede samenvatinng is van wat de koe precies wil. 

Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • Cursus koecomfort met daarin aandacht voor jongvee, melkvee en droge koeien
  • Analyse duurzaamheidsmonitor
  • Beoordeling koecomfort + advies
  • Bedrijfsspecifiek advies bij nieuwbouw, verbouw en/of renovatie

Strohokken:

Strohokken zijn prachtige verblijven voor uw koeien die wel wat extra zorg kunnen gebruiken. In de Handleiding strohokken Vetvice dec 2011 vindt u een uitgebreid verhaal over waar een goed strohok eigenlijk aan zou moeten voldoen.

Hoe gedraagt een koe zich:

Koeien zijn gewoontedieren en preferen een nauwgezette dagelijkse routine. In Hoe gedraagt een normaal rund zich? vind u een beknopt en leuk artikel waarin het gedrag van de koe centraal staat. Bij de bouw van een nieuwe stal of van renovatie moet het gedrag van de koe eigenlijk altijd centraal staan. Kan uw koe in de nieuwe situatie zijn normale gedrag nog uitvoeren, zoals in het artikel beschreven staat? Dat is de centrale vraag die altijd terug komt!

Laatst aangepast op donderdag, 04 mei 2017 14:29

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement