Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

teamfoto 4

Katvriendelijke praktijk

banner katvriendelijk

Dierenkliniek Winsum is de eerste katvriendelijke praktijk van Nederland. Wilt u meer informatie over wat dit inhoudt voor uw huisdier? Ga dan naar onze speciale pagina over de katvriendelijke praktijk.

 

Pup of kitten aanschaffen?

Bent u van plan om binnenkort een pup of kitten aan te schaffen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

Lees verder

Landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren (37)

Subcategorieën

Jongveeopfok

Jongveeopfok

Jongvee, de Toekomst:

Jongvee vormt de basis voor gezond melkvee van morgen. Een gezonde start betekent een goede biestverstrekking in de eerste levensdagen. De melkperiode moet zo vlekkeloos mogelijk verlopen waarin het kalf zijn maximale groei kan halen. Naderhand schakelt het kalf over van melk op ruw- en krachtvoer en groeit op een gezonde manier door om op ongeveer 2 jarige leeftijd probleemloos af te kalven en melk te gaan produceren. Voor de jongveeopfok kunnen wij als praktijk een Cursus Jongveeopfok verzorgen voor iedereen die de jongveeopfok een warm hart toedraagt! Biestkwaliteit

Biestvoorziening:

De biestvoorziening is een zeer belangrijk startpunt voor afweer van het kalf tegen diverse ziekteverwekkers. Uit de afbeelding blijkt dat biest zo snel mogelijk verstrekt moet worden: 1.De biestkwaliteit neemt snel af en 2. De opname in de darm neemt snel af (de doorlaatbaarheid van de darm voor grote antilichamen neemt af). Om te kijken of de biestvoorziening bij u op het bedrijf voldoende is kunt u verschillende metingen doen. U kunt allereerst zelf met een colostrometer (verkrijgbaar bij de praktijk) bepalen wat de dichtheid/kwaliteit van de biest is. Is dit het geval, maar doen de kalveren het nog niet naar wens dan is het verstandiger om bloed af te nemen bij de jonge kalveren en te testen op de concentratie afweerstoffen. Op deze manier controleren we zowel de biestkwaliteit als de biestopname door het kalf.

Groeicurve Praktijk

Groeicurve:

Als praktijk hebben wij een meetprogramma waarin we meetgegevens van het jongvee verwerken en vergelijken met verschillende groeicurves. Hiernaast ziet u een voorbeeld van zo'n grafiek. De paarse vierkantjes zijn dieren die op een bedrijf gemeten zijn. Te zien is dat de dieren van 10-16 maanden leeftijd zeer goed groeien. Aan het einde van de opfok stagneert deze groei weer. Deze groeicurve combineren wij altijd met het beeld in de stal. Zijn de dieren goed ontwikkeld en uitgegroeid of worden het wat propperige dieren? Wil u ook eens weten hoe uw jongvee ervoor staat? Neem dan contact op met de praktijk.

Dierziekten Jongvee:

Een kalf of pink wordt ziek doordat de balans tussen weerstand en infectiedruk verstoord is. Op beide zaken kunt u als veehouder zelf invloed hebben:

  • Infectiedruk: omgeving, hygiëne, bezettingsgraad etc.
  • Weerstand: biestvoorziening, voeding, klimaat stal/ligbed (tocht en vocht zijn funest)

De belangrijkst aandoeningen zijn welbekend:

Diarree: E.coli, Rota, Corona, Cryptopsporidium, Coccidiose (meestal rondom spenen, eerder en later kan ook zeker een rol spelen), Voeding, diverse andere infectieziekten en Maagdarmwormen.

Longontsteking:  Door een breed scala aan virussen en bacteriën.

Kosten jongveeopfok:

In de media wordt veel geschreven over de het feit dat het opfokken van jongvee een kostbare aangelegenheid is. Om dit inzichtelijk te maken zijn de volgende twee bestandjes beschikbaar: Jongkos_versie_juni_2013.xls en Jonkos_melkvee_versie_juni_2013.xls  Met deze bestandjes kunt u uw eigen situatie simuleren. Daarnaast kunt u zelf ook met de getallen spelen om eens te zien wat maatregelen zouden kunnen opleveren. De vaarzen een maand eerder laten afkalven bijvoorbeeld.

Wat kun wij voor u betekenen?:

  • Meten biestkwaliteit & opname door het kalf
  • Cursus Jongveeopfok
  • Meten & beoordelen van de groeicurve
  • Bedrijfsspecifieke advisering m.b.t. behandingen, huisvesting & ventilatie
  • Uitvoeren van het Jongvee Kompas
Gepubliceerd in Rundvee Lees meer...

Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp wordt uitgevoerd door de erkende geborgde rundveedierenartsen van onze praktijk. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen wij gebruik maken van de diensten van drie buurtpraktijken. U belt gewoon de praktijk op nummer 0595 - 441706. Wij zorgen er vervolgens voor dat er zo snel mogelijk een rundveedierenarts naar uw bedrijf toe komt. Het gaat om rundveedierenartsen van de volgende praktijken:

Natasja Kooijinga

Natasja maakt als assistente al geruime tijd deel uit van het team. Het uitvoeren van de werkzaamheden in het laboratorium is een van haar belangrijkste taken. Daarnaast kunt u haar 's ochtends aan de telefoon krijgen en zorgt ze dat u de medicijnen in het kastje op kunt halen. Naast de werkzaamheden op de praktijk is ze zeer geïnteresseerd in schapen en fokt samen met haar familie Texelaars.

Regelgeving & Behandelplan Schapen

Regelgeving & Behandelplan Schapen

Regelgeving: Schapen dijk

In het kader van de veranderende regelgeving zullen wij hier nog een stuk plaatsen wat op dit ogenblik speelt.

 

Behandelplan Schapen:

Voor u als schapenhouder/ster hebben wij een Behandelplan Schaap gemaakt. Met behulp van dit plan kunt u snel zien bij de verschillende aandoeningen welke medicijnen u het beste kunt gebruiken. De regelgeving met betrekking tot antibioticagebruik is de laatste tijd flink aangescherpt. Daarom is het belangrijk om het juiste medicijn bij de juiste aandoening in te zetten!

BBP Schaap Maart 2018

 

Algemene voorwaarden:

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

 

Natuurlijke geboorte of keizersnede?

Natuurlijke geboorte of keizersnede?

Soms lukt het schapen niet om op een natuurlijke manier te bevallen. Omdat het lam toch het liefst levend geboren wordt er een keizersnede gedaan. Bent u benieuwd hoe dat gaat? Dat kan u hieronder zien!

Een kleine beschrijving:
De dierenarts voelt via de geboortegang of het lam via de normale weg geboren kan worden. Wanneer dit om wat voor reden niet lukt, wordt besloten een keizersnede te doen. Daarvoor dient de ooi op de rechterzijkant te liggen. Aangezien zij zelf niet stilletjes blijft liggen, zal ze moeten worden vastgebonden. Dit kan op een hek, op een stropak of een grote plank, wat maar voorhanden is. Dan maakt de dierenarts de plek vrij waar de snede moet komen en waar dus straks het lam (vaak is het er maar eentje) door geboren wordt. Dus scheren, wassen en desinfecteren. Op de plaats van de snede wordt de ooi lokaal verdoofd per injectie. De snede wordt geplaatst en de huid, onderhuids vet en spierlagen worden ingesneden. Vervolgens wordt de buik geopend en gaat de dierenarts op zoek naar de baarmoeder.

Is de baarmoeder in zicht, dan wordt deze geopend en wordt het lam uit de vliezen gehaald. Bij de ooi worden baarmoeder, spierlagen en huid weer gehecht, waarna ze losgemaakt wordt en het lam kan gaan verzorgen en melk geven.. Als het goed is staat het lam al in het hok of is het druk bezig op te staan op het moment dat de dierenarts klaar is.

 

 

 

 

 

 

Zoönosen

Zoönosen

keurmerk zoonosen klein jpgZoönosen zijn aandoeningen die van dier op mens overgedragen kunnen worden. Mensen kunnen daar dus ook ziek van worden! Om deze reden is het belangrijk om te weten dat u als veehouder een mogelijk risico vormt voor de bezoekers op uw bedrijf. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden is er een checklist beschikbaar met mogelijke risicopunten op uw bedrijf. Deze checklist kunnen wij voor uw langslopen. Als alles in orde is ontvangt u van de GD aansluitend een “Keurmerk Zoönosen” dat u op uw bedrijf op kunt hangen.

Checklist_zoonosen.pdf

Keurmerk_zoonosen_GD.pdf

Filmpjes

Filmpjes

Nemen melkmonster:

Met de nieuwe regelgeving is het verplicht om een uitslag van een melkmonster te hebben, voordat een “zwaarder” middel (3e keuze) ingezet mag worden. Daarom raden wij aan om van alle koeien met mastitis een melkmonster te nemen en pas daarna een injector toe te dienen. Dit melkmonster kunt u prima bewaren in de vriezer voor het geval de ingezette behandeling niet aanslaat. Voor het nemen van een goed melkmonster hebben wij het volgende filmpje bijgevoegd. De kans op de uitslag “Verontreinigd Monster” is op deze manier tot het minimum beperkt.


 

Toediening Orbeseal:

In de tube Orbeseal zit vanwege het productieproces nog lucht. Om dit te verwijderen was er een methode waarbij de tube als een kwikthermometer werd afgeslagen. Inmiddels is er een nieuwe methode om op een veilige manier de lucht kwijt te raken. Hoe dit precies moet wordt in het onderstaande filmpje uitgelegd:

 

Richtlijn droogzetten:

Het droogzetten moet met ingang van 2014 gebeuren volgens de Richtlijn Droogzetten. Het droogzetten met antibiotica van koeien met een laag celgetal gedurende de droogstand is verboden! Om nog wel dieren met antibiotica droog te zetten moet er sprake zijn van een (sub)klinische infectie. Dit is het geval wanneer de koeien bij de laatste MPR (max. 6 weken oud) een celgetal hebben >50.000 en de vaarzen >150.000 cellen.

In de onderstaande filmpjes is te zien hoe Orbeseal toegepast kan worden:
Enkel therapie     =     Alleen Orbeseal
Dubbel therapie     =     Antbioticum houdende droogzetter + Orbeseal

 

 

 

Dierenarts Klaas Pieter Mulder

Klaas Pieter werkt sinds augustus 2012 bij de dierenartsenpraktijk. Opgegroeid op een melkveebedrijf is hem de omgang met koeien en schapen met de paplepel ingegoten. In 2012 is Klaas Pieter afgestudeerd en keerde na de studie terug naar het Groningerland. Naast alle voorkomende werkzaamheden richt Klaas Pieter zich binnen de praktijk op de Jongveeopfok en Huisvesting in de breedste zin van het woord. Ten slotte wil hij graag meedenken over de belangrijkste risicoperiode voor de koe, de Transitieperiode.

Klaas Pieter is Geborgde Rundveedierenarts met UDN: 1100174 en CIBG: 661821

Dierenarts Hendrik Boerhave

Hendrik is sinds 2005 werkzaam in onze dierenartsenpraktijk. Hij is als boerenzoon opgegroeid in Musselkanaal (Gr). Na twee jaar H.A.S. werd dit gevolgd door de studie Diergeneeskunde en is hij aan het werk gegaan als dierenarts. Nadat hij de eerste 4 jaar in een gemengde praktijk in de provincie Utrecht gewerkt had, kwam hij er achter dat er toch niets boven Groningen gaat. In onze praktijk werkt hij voornamelijk met het rundvee en de schapen met als specialisatie klauwverzorging en laboratorium werkzaamheden.

Hendrik is Geborgde Rundveedierenarts met UDN: 86004 en CIBG: 620197

Dierenarts Jeroen Houwing

Sinds 2003 is Jeroen dierenarts in Winsum. Geboren en getogen in Vasse in Twente en nu met veel plezier aan het werk in Winsum en omstreken. Werkzaamheden: bedrijfsbegeleiding melkkoeien met als speciale interesses: vruchtbaarheid en uiergezondheid en daarnaast alle voorkomende werkzaamheden.

Jeroen is Geborgde Rundveedierenarts met UDN: 369862 en CIBG: 610335

Pagina 2 van 3

Even voorstellen

Josiena Klunder

Josiena Klunder Josiena is al een tijdje werkzaam bij ons als invalkracht. U heeft haar vast al wel eens in de wandelgangen gezien. Of misschien kent u haar van de trimsalon die zij hier in Winsum heeft. Josiena is inzetbaar op alle plekken binnen de praktijk. Buiten het werk bij ons is…

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement