Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Infectieziekten & Insleep

Infectieziekten vormen een belangrijke belemmering voor melkvee om naar verwachting te produceren. Van de meeste infectieziekten kunnen de runderen ziek worden, daarnaast tasten deze ziekten de weerstand van de dieren aan, waardoor ze vatbaarder worden voor andere ziekten. De belangrijkste infectieziekten bij het rund zijn de volgende:

 1. BVD: de belangrijkste weerstandsverlager bij melkvee!
 2. IBR
 3. Salmonella
 4. ParaTBC

Op dierziekten gezondheidsdienst kunt u informatie vinden over deze aandoeningen. Voor een specifiek plan van aanpak  op uw bedrijf kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Insleep:

Een melkveehouder kan op diverse manieren infectieziekten en andere aandoeningen op zijn bedrijf binnenkrijgen. Verreweg de belangrijkste factor is de aanvoer van levend vee. Daarnaast spelen ook de aanvoer van (ruw)voer, mest en erfbetreders een belangrijke rol. Hierbij valt te denken aan de veehandelaar, de veetransporteur (zowel de koeien als de kalveren), de inseminator, voervertegenwoordigers, dierenartsen, maar bijvoorbeeld ook loonwerkers die met hun materieel op de boerderij komen. Naast de eerder genoemde infectieziekten kunnen met levend vee ook andere aandoeningen worden binnengebracht: Mortellaro, mastitisverwekkers, coccidiose, leverbot, maagdarm- en longwormen en talloze andere niet-bedrijfseigen kiemen op het bedrijf binnenkomen. Het gezegde: "Bezint eer ge begint" doet zijn naam veelvuldig eer aan. 

Wilt u toch vee aankopen dan is het belangrijk om vooraf de risico's goed in beeld te hebben en deze, voor zo ver mogelijk, te minimaliseren. Te denken valt daarbij aan het navragen van dierziekte statussen, bloed en/of mestonderzoek, productiecijfers (groei, melkproductie, celgetal etc.), eerdere behandelingen etc.

Wat kunnen wij voor u betekenen?:

 • Kennis omtrent de dierziekten:
  • Hoe verspreiden ze?
  • Wat is de betekenis voor uw koppel?
  • Hoe kunt u infecties voorkomen?
 • Opstellen risicoinventarisatie: Welke risicofactoren zijn er en waar hebt u zelf als veehouder invloed op?
 • Opstellen plan van aanpak m.b.t. infectieziekten
 • Advisering m.b.t. aankoop/verkoop van vee
Laatst aangepast op dinsdag, 10 januari 2017 16:37
Meer in deze categorie: « Vruchtbaarheid Qlip »

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement