Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Laboratorium rundvee

Op de praktijk kunnen wij de onderstaande onderzoeken snel en betrouwbaar voor u uitvoeren:

Melk:

Celgetalbepaling:

Met onze celgetalmeter kunnen we per koe en per kwartier het celgetal meten. Het meten van het celgetal is voor u als veehouder handig om te bepalen welk kwartier de boosdoener is bij een hoog celgetal koe, of om te kijken of een koe genezen is na een behandeling. Daarnaast is het belangrijk om het celgetal te weten voordat koeien wel of niet met antibiotica droogzet. Let op: Dit onderzoek kan alleen bij melk, die niet ingevroren is geweest.

Bacteriologisch Onderzoek (BO):

Door bacteriologisch onderzoek van de melk kunnen we de verwekker van de uierontsteking of van het hoge celgetal bepalen. Nadat de melk wordt ingeleverd wordt deze op 3 verschillende platen uitgeënt, zodat de kiemen daarop kunnen groeien. Na 24 uur worden deze platen afgelezen en is de verwekker bekend. Soms zijn aanvullende tests nodig om echt met zekerheid de juiste bacterie te bepalen. Aan de hand van de uitslag kunnen we u een gericht behandeladvies geven en kunnen preventieve maatregelen genomen worden! In geval van een koegebonden bacterie is de melktechniek zeer belangrijk en in het geval van een omgevingskiem speelt de huisvesting (inclusief weide & strohokken) een belangrijke rol! Melk voor bacteriologisch onderzoek mag wel zijn ingevroren.

Gevoeligheidsbepaling (ABG):

Na het kweken van een verwekker tijdens het bacteriologisch onderzoek kan gekeken worden voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is. De bacterie wordt opnieuw op kweek gezet, nu met verschillende antibiotica. Met de uitslag krijgt u inzicht in de gevoeligheid voor antibiotica van de verschillende bacteriën die uierontsteking of hoog celgetal veroorzaken op uw melkveebedrijf.

Mest:

Onderzoek mest jonge kalveren met diarree:

Diarree is nog steeds een veel voorkomende aandoening bij jonge kalveren. Mest van een kalf met diarree kunnen wij met behulp van een sneltest onderzoeken op de veroorzakers E.coli, Rotavirus, Coronavirus en Cryptosporidiën. Aan de hand van de uitslag kunnen wij u een gerichte behandeling adviseren voor de kalveren met diarree en een plan van aanpak om diarree in de toekomst te voorkomen. De uitslag van het onderzoek krijgt u nog dezelfde dag.

Coccidiose:

Coccidiose is een oorzaak van diarree en groeivertraging bij de kalveren. Met behulp van microscopisch onderzoek van de mest kunnen we kijken of er eitjes van coccidiën in de mest zitten en de kalveren dus last hebben van coccidiose. De kalveren kunnen in de bek behandeld wordenmet Baycox.

Maagdarmwormen:

Weidend jongvee komt in aanraking met maagdarmwormen. Zo ontwikkelen zij weerstand tegen deze maagdarmwormen. Een maagdarmworminfectie veroorzaakt echter groeivertraging. Met behulp van microscopisch onderzoek van de mest kunnen we kijken of het jongvee een maagdarmwormen infectie doormaakt. Zo kunt u tijdig de maagdarmwormen bestrijden en de groeivertraging minimaliseren.

Longwormen:

Weidend jongvee komt in aanraking met longwormen. Als gevolg van een longworminfectie gaat het jongvee hoesten. Door middel van mestonderzoek kunnen we kijken of er longwormlarven in de mest aanwezig zijn. Zeker bij een longworminfectie is het erg belangrijk deze snel op te sporen en te bestrijden om schade aan de longen te voorkomen.

Leverbot:

Om te kijken of uw jongvee last heeft gehad van leverbot kunnen wij op de praktijk mest onderzoeken op leverboteieren. Hiervoor is een mengmestmonster met minimaal 10 gram mest benodigd.

Bloed:

Calcium en Magnesium:

Wanneer koeien niet of slecht reageren op een melkziekte infuus kan het calcium en het magnesium gehalte in het bloed bepaald worden om te zien of dit daadwerkelijk het probleem is.

Fosfor:

Sommige liggende koeien die niet goed vreten hebben een fosforttekort. Aan de hand van de bloeduitslag kunnen we bepalen of het toedienen Ppillen noodzakelijk is.

CPK:

Bij een liggende koe kan er sprake zijn van spierschade. Bij ernstige spierschade komen er veel spierenzymen (CPK) vrij in het bloed. De bepaling van de spierenzymen in het bloed kan helpen om een inschatting te maken van de ernst van de spierschade en zo ook van de kans op herstel van de koe.

Ontstekingsbeeld:

Bij koeien die het om onbekende reden niet goed produceren en eventueel koorts hebben kan het nuttig zijn om te kijken of er sprake is van een ontsteking. In het bloed wordt gekeken of er sprake is van een acute of een chronische ontsteking. Zo kan bepaald worden of een behandeling nodig is en nog zin heeft. Hiervoor bepalen we zowel het totaal eiwit als het albumine. Daarnaast kunnen we ook een bloedbeeldonderzoek uitvoeren.

Urine:

Om te weten of de magnesiumvoorziening van de droogstaande, en soms ook de melkgevende koeien voldoende is, kan urine van 5 dieren onderzocht worden. Het magnesiumgehalte in de urine wordt dan bepaald. Dit geeft een goed beeld van de magnesiumvoorziening.  

Biest:

De biestkwaliteit is van groot belang voor de weerstand van het kalf in de eerste levensdagen. Als de biestkwaliteit onvoldoende is, hebben de kalveren veel meer kans op diarree en longinfecties. Door middel van onderzoek van de biest kijken we of er voldoende afweerstoffen in zitten om het kalf een goede weerstand mee te geven.

Laatst aangepast op dinsdag, 29 augustus 2017 17:14

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement