Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

UDD Regeling & Medicijnen

UDD Regeling:

Met ingang van 2014 zijn alle antibiotica UDD geworden. UDD staat voor uitsluitend door de dierenarts toe te passen. Dit betekent dat veehouders zelf geen enkele antibiotica mogen toepassen en op hun bedrijf hebben, tenzij: 

  1. Een schriftelijke overeenkomst tussen veehouder en dierenarts (het 1-op-1 contract) en de aanwezigheid van een bedrijfsdossier.
  2. Regelmatig bedrijfsbezoek: De dierenarts moet 4x per jaar een bedrijfsbezoek plannen en daarin aandacht besteden aan de diergezondheid en het antibioticagebruik. Op de bedrijven die gebruik maken het PBB als kwaliteitsborging combineren wij dit bezoek met de UDD regeling. Op bedrijven die gebruik maken van CDM of KoeKompas moet hiervoor een aparte afspraak gemaakt worden. Gezamenlijk met de veehouder kiezen wij hierin een werkbaar systeem.
  3. Jaarlijse evaluaties van de gezondheidssituatie en het antibioticagebruik (opstellen nieuw Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan)

Formularium rundvee:

In december 2016 is een nieuw Formularium melkvee beschikbaar gekomen voor ons als rundveedierenartsen. Dit formularium is een beargumenteerde richtlijn voor het antibioticumgebruik bij melkvee. Het doel van het formularium is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriën door diergeneeskundig antibioticumgebruik. Per aandoening staan eerste, tweede en eventueel derdekeuzemiddelen vermeld. Het gaat hierbij om werkzame stoffen en niet om productnamen. Aan de hand van dit Formularium kiezen wij als praktijk de te gebruiken middelen die vervolgens op het Bedrijfspecifieke Behandelplan (BBP) van de veehouder komen te staan.

De medicijnvoorraad:

Veehouders mogen voor maximaal 15% van de koeien medicijnen op het bedrijf op voorraad hebben. Dit mogen alleen medicijnen zijn die op het bedrijfsbehandelplan staan. Als voorbeeld moet een veehouder meer dan 100 koeien melken wil hij/zij gebruik kunnen maken van een doos met 60 uierinjectoren (behandeling 15 dieren) voor het droogzetten van de koeien. 1e 2e en 3e keuze

2e keuze middelen:

2e keuzemiddelen met uitzondering van uierinjectoren voor mastitis mogen enkel voor individuele dieren worden voorgeschreven door de dierenarts. Deze middelen mogen nog tot maximaal 14 dagen na de voorschrijfdatum op het bedrijf aanwezig zijn. Zijn deze 14 dagen verstreken dan moet het medicijn worden afgevoerd van het bedrijf. Voor 2017 zijn de regels aangepast, waardoor 2e keuze middelen langer op het bedrijf aanwezig mogen zijn. Vóór 2017 mochten 2e keuze antibiotica alleen worden voorgeschreven nadat een rundveedierenarts het dier gezien had, daar een diagnose bij gesteld had en dit in een visiteverslag had verwerkt. Vanaf 2017 moet er wel contact zijn geweest met een rundveedierenarts, maar hoeft deze niet ieder ziek dier te beoordelen.

Toepassen 3e keuze middelen:

Het gebruik van 3e keuze middelen is alleen toegestaan op het moment dat er aanvullend onderzoek is gedaan, waaruit blijkt dat de ziekteverwekker niet reageert op een 1e of 2e keuzemiddel. In individuele gevallen mag de dierenarts, mits uitgebreid onderbouwd hiervan afwijken en voor de inviduele koe een 3e keuzemiddel toepassen. Er moet hiervoor een diergeneeskundige noodzaak aanwezig zijn.

Laatst aangepast op dinsdag, 29 augustus 2017 15:01

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement