Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Ervaringen Startvac Neutel

Startvac mastitis – “Ervaring uit de praktijk”

Bedrijfsprofiel: Melkveehouderij Neutel

Thijs Neutel Voerpad

Aantal melkkoeien: 180

Productie: 9.375 liter melk

Gehalten: 4.48% vet en 3.62% eiwit

In 2012 begon de familie Neutel met de STARTVAC vaccinatie, omdat er teveel mastitisgevallen waren (sommige kwartalen tot 40% op jaarbasis) en er werden te veel koeien afgevoerd met een hoog celgetal. Uit melkonderzoek (BO) bleek een hoog aantal SAU en CNS besmettingen te komen. Het probleem lag vooral bij koeien met een chronische SAU (Staphylococcus aureus) besmetting. Deze koeien waren lastig te behandelen, hadden een hoog celgetal en om verdere besmetting van het koppel te voorkomen werden deze dieren snel afgevoerd. Thijs: "Daarnaast hadden we af en toe een keer een koe met E. coli. Samen met SAU en CNS zorgden deze 3 ziekteverwekkers voor 80–90% van de mastitis gevallen bij ons op het bedrijf".

  Vaccinatie:

De eerste tijd na het begin van de vaccinatie was er een afname van het aantal SAU en CNS besmettingen en daarmee een afname van nieuwe hoog celgetal dieren. Tegen de tijd dat er opnieuw gevaccineerd moest worden steeg het aantal mastitisgevallen weer om vervolgens na vaccinatie weer te dalen. Op het gebied van celgetal zagen we een lichte daling van rond de 200 naar gemiddeld 150. Het celgetal is wel veel gemakkelijker onder controle te houden (minder schommelingen) en er hoeven veel minder koeien te worden afgevoerd vanwege hoog celgetal en chronische mastitis.

E. coli was niet de eerste reden om te gaan vaccineren met Startvac. "We hadden af en toe een koe met E. coli, deze koeien waren doodziek en overleefden het ook niet altijd. Sinds het vaccineren hebben we geen dode koe meer gehad (de verschijnselen zijn nu veel milder). Wel hebben we nu met de gescheiden mest in de boxen af en toe nog een colimastitis. Dit wordt bevestigd door de BO uitslag".

De DDD is gestaag gezakt. "Ik ben er van overtuigd dat vaccineren hierbij heeft geholpen. Te meer, omdat we in het verleden SAU vaak 3 dagen in de nek (Mamyzin) en 5 dagen in de uier behandelden (Ubrolexin). Momenteel behandelen we de koe in de meeste gevallen alleen nog maar in de uier volgens behandelplan. De genezingsresultaten zijn niet minder geworden. Aan de andere kant werd er gemakkelijk afscheid genomen van koeien in het quotumtijdperk. Jongvee was voldoende aanwezig. Ook werd na de introductie van Orbeseal vrij snel met de dubbeltherapie (droogzetter + seal) gestart. Daardoor hebben we ook behoorlijk minder mastitis gekregen in het begin van de lactatie".

  Groei:

De laatste jaren is het bedrijf gegroeid en zijn er in april 2016 nog melkkoeien aangekocht van één bedrijf om robot 3 vol te krijgen. Na een maand van acclimatiseren zijn deze dieren in mei voor het eerst gevaccineerd. "In mei en juni hadden we toch extra uierontsteking in de groep met aangekochte koeien. Hierbij werden verschillende ziekteverwekkers aangetoond. Na juni is het aantal mastitis gevallen weer gezakt tot een normaal niveau. Tijdens de warme periode (eind juli begin augustus) hebben we juist bij onze eigen koeien die in de nieuwe stal met diepstrooisel boxen lopen een behoorlijke Coli uitbraak gehad. Hierbij kon ik duidelijk merken dat koeien minder ziek waren en soms met alleen uiermint en extra melken er door kwamen".

  Droogzetten:

Thijs: "Selectief droogzetten doen we sinds begin 2014. Ik zag er aardig tegenop om er aan te beginnen, maar met de juiste werkwijze, hygiënisch en in de bekapbox, en met het drukken van de productie (geen krachtvoer en 1x daags melken) valt het mij mee hoe het gaat. Mijn gevoel zegt dat vaccineren hier ook bij helpt. Wel heb ik gemerkt dat de koeien, nu niet alles meer met antibiotica wordt drooggezet, gevoeliger zijn voor een besmetting via bijvoorbeeld een koe die melk uitligt tijdens de droogstand.

  Thijs Neutel kalverenKostenplaatje:

We vaccineren nu elke 3 maanden en dat is een behoorlijke investering. In het begin vaccineerden we elke 4 maanden, dat was goedkoper, maar zagen dan aan het einde van de periode het aantal mastitisgevallen stijgen. Met een vaccinatie elke 3 maanden hebben we daar veel minder last van. Het grootste gedeelte van de koeien, en alle pinken en droge koeien kunnen vast staan. Op deze manier kan de dierenarts rustig en vlot werken. De laatste 15–20 koeien wisselen we tussendoor om. Op deze manier is het vaccineren van 200 dieren binnen een half uur klaar. We hebben geen bijwerkingen gezien na vaccinatie. Registratie gebeurt in de computer en kalfvaarzen krijgen een maand na de groepsvaccinatie de 2e vaccinatie. Het is best moeilijk om te berekenen wat precies de kosten en baten zijn, maar als je uitgaat van ±€ 20 per koe per jaar aan vaccinatiekosten (eens in de 4 maand enten) en € 200 aan kosten voor een mastitis geval (wat volgens mij aan de lage kant is als je de arbeid e.d. en schade aan het kwartier ook meeneemt) komt het er op neer dat je 10% minder uierontsteking moet hebben. Dat hebben we de eerste jaren zeker gerealiseerd. Nu we onze SAU besmetting onder controle hebben, kun je je afvragen of het nog uit kan. Aan de andere kant zijn de risico’s op een aantal andere gebieden toegenomen (selectief droogzetten, diepstrooisel met kans op Coli in de zomer). Daarnaast speelt arbeidsplezier ook mee. Iedere koe die je moet behandelen en uithouden is zeer vervelend!

Laatst aangepast op donderdag, 17 november 2016 10:16
Meer in deze categorie: « Qlip

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement