Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is één van de belangrijkste pijlers onder het melkveebedrijf. Wanneer de koe niet drachtig wordt of pas heel laat een kalf krijgt betekent dit minder melk en daarmee minder inkomsten. Door de vruchtbaarheid op het bedrijf in kaart te brengen, de kengetallen te beoordelen en het opstellen van een plan van aanpak is veel winst te behalen. Langs verschillende wegen ondersteunen we de veehouder op het gebied van de vruchtbaarheid. Dit doen wij aan de hand van een kengetallenanalyse vanuit Pir-DAP, Cowvision, DDW of het managementprogramma van de veehouder. Amerikaanse kengetallenDaarnaast bekijken we de koppel als geheel en beoordelen we de individuele koe. Met behulp van de echografie kijken we naar het geslachtsapparaat van de koe. Tot slot maken we samen met de veehouder een bedrijfsspecifiek Plan van Aanpak Vruchtbaarheid met daarin de volgende punten: tochtdetectie, opsporen probleemkoeien + behandeling en therapie evaluatie. In veel gevallen komt ook de voeding en de droogstand aan de orde, zodat de koe optimaal kan presteren en weer vlot drachtig kan worden

Wat kunnen wij voor u betekenen?:

 • Controle verse koeien: Zijn ze schoon? 
 • Controle niet tochtige koeien: Reden van niet tochtig worden
 • Analyse terugkomers
 • Behandeling niet tochtige koeien en therapie evaluatie
 • Analyse kengetallen
 • Opstellen Plan van Aanpak Vruchtbaarheid
 • Cursus: "Verloskunde in de praktijk"

Plan van Aanpak Vruchtbaarheid:

Om de kengetallen te verbeteren is het handig om een Plan van Aanpak vruchtbaarheid op te stellen. Dit plan van aanpak bevat de volgende onderwerpen:

 • Tochtdetectie: manier en noteren van de tocht?
 • Vrijwillige wachtperiode: vanaf welk moment wordt gestart met insemineren
 • Probleemkoeien en terugkomers + de behandeling daarvan
 • Vruchtbaarheid jongvee (indien problemen)
 • Inseminatieprotocol (indien problemen)

Cursus Verloskunde:

Als praktijk bieden wij op aanvraag de cursus verloskunde aan. Tijdens 2 dagdelen wordt naast de verloskunde ook de cyclus van de koe besproken. Vuile baarmoeder

Vruchtje 30 dgn

 Echografie:

 • Beoordeling baarmoeder op evt. vuil
 • Scannen van de dracht (lengte)
 • Beoordeling eierstokken activitieit & afwijkingen

<- Vruchtje 30 dagen              Vuile baarmoeder ->

 

Verwerpers:

In het kader van de monitoring op Brucella abortus is een veehouder verplicht om van verwerpers (tussen 100-260 dagen dracht) een bloedje te laten tappen en in te sturen voor onderzoek op Brucella abortus. De kosten van deze visite, het bloedtappen en opsturen worden vergoed door de overheid. Wanneer u voor een verwerper belt kunt u deze visite direct combineren met regulier werk. In dat geval bespaart u op de kosten van een visite. Zit u in een abonnement dan krijgt u de visite van ons terug!

Laatst aangepast op woensdag, 07 september 2016 17:09

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement