Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Vaccinaties

Per 1 juli 2021 stoppen wij met de preventieve zorg van uw paard en richten wij ons op de tweede lijns zorg. Dit betekend dat wij geen vaccinaties meer zullen doen. U kunt hiervoor terecht bij Dierenartsenpraktijk Noord-West Groningen telefoonnummer 0595-441706.

 

Diverse aandoeningen zijn te voorkomen door te vaccineren. Een vaccinatie is bedoeld om het paard weerstand op te laten bouwen tegen de aandoening waarvoor gevaccineerd wordt.

Hieronder staat beschreven tegen welke aandoeningen u kunt vaccineren.
Het wisselt per aandoening wat voor vaccinatieschema er aangehouden moet worden om voldoende bescherming te krijgen. De eerste keer moet er twee maal kort achter elkaar gevaccineerd worden, met enkele weken tussentijd. Daarna kunnen de intervallen tussen vaccinaties langer worden.

Influenza/tetanus

De standaard vaccinatie die bijna alle paarden krijgen, bestaat uit een combinatie van influenza en tetanus. Deze vaccinatie is verplicht op de meeste wedstrijden en keuringen.

U voorkomt:
Influenza: een griepvirus dat zware longproblemen kan veroorzaken. Tetanus: een dodelijke aandoening van het spierstelsel.

Schema:
Basisvaccinatie: 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 tot 6 weken
Herhaling: jaarlijks
Het heeft de voorkeur na de basisvaccinatie, de eerste herhaling na 6 maanden al te geven.

Aan het eind van de beschermingsperiode van de vaccinatie kunnen er minder ernstige “doorbraak-infecties” van influenza ontstaan. Als uw paard hiervoor gevoelig is, kunt u besluiten uw paard eerder te vaccineren dan standaard aangegeven.

Rhinopneumonie

U voorkomt:
Abortus van de drachtige merrie door het rhino-pneumonie virus. Ook kan dit virus verlammingsverschijnselen bij het paard veroorzaken.

Schema:
Basisvaccinatie: 2 vaccinaties met een tussentijd van 4 weken
Herhaling: elke 6 maanden
Drachtige merries: op 5,7 en 9 maanden van de dracht

Droes

U voorkomt:
Abcessen in de keel-regio na infectie met de droes-bacterie

Schema:
Basisvaccinatie: 2 vaccinaties met 4 weken tussentijd
Herhaling: elke 6 maanden

Huidschimmel

U voorkomt: Huidschimmelinfecties. Tevens is de vaccinatie therapeutisch te gebruiken. Met andere woorden: u kunt ook vaccineren als behandeling bij huidschimmelinfecties

Schema:
Basisvaccinatie: 2 vaccinaties met 2 weken tussentijd
Herhaling: elke 9 maanden

West Nijl Virus

U voorkomt: dat uw paard ziek wordt na besmetting met het west nijl virus.
Dit virus is tot op heden nog niet in Nederland gesignaleerd, maar heeft in Amerika, Afrika, Azie en delen van Europa voor grote problemen gezorgd. De kans is heel groot dat het virus de komende jaren ook in Nederland opduikt.
Na besmetting wordt een deel van de besmette paarden wordt ziek. De zieke paarden krijgen onder andere last van hersenvlies-ontsteking. Ca 30% van de zieke paarden raakt volledig verlamd en sterft.

Schema:
Basisvaccinatie: 2 vaccinaties met 2 weken tussentijd
Herhaling: jaarlijks

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement

Landbouwhuisdieren