Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Wormen

Wormen zijn een belangrijke oorzaak voor gezondheidsproblemen bij het paard.
De verschijnselen kunnen enorm variëren. Dat komt doordat er verschillende wormsoorten zijn die verschillende klachten kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn de klachten natuurlijk afhankelijk van de mate van besmetting.
In de ergste gevallen kan er ernstige diarree, koliek of zelfs sterfte optreden, maar in minder ernstige gevallen kan conditieverlies, een minder mooie vacht of tegenvallende sportprestaties optreden.

Resistentie

Een toenemend probleem bij het voorkomen van worminfecties is de vorming van resistentie. Dat houdt in dat de wormen bestand zijn tegen de gebruikte worm-middelen.
Een gericht behandelplan helpt om resistentie te voorkomen.
Dit plan bestaat uit twee delen:

1. Verlaging van de infectiedruk
    * Omweiden: elke 3 weken liefst naar een stuk dat minimaal 3 maanden niet door paarden is begraasd.
    * Weinig paarden per hectare weiden
    * Mest verwijderen, minimaal 2 x in de week
    * Het maaien van de weide
    * Begrazing door herkauwers

2. Mestonderzoek
Na mestonderzoek kun je zien of het nodig is om de paarden te ontwormen

Mestonderzoek

Eigenaren die mestonderzoek laten doen, blijken vaak met veel minder wormmiddelen toe te kunnen. Vaak wordt de weide besmetting vooral veroorzaakt door een paar dieren die een hoge worm-ei uitscheiding hebben. Helaas kunnen we aan de buitenkant niet zien welke dieren dit zijn. Sommige paarden blijken helemaal niet ontwormd te hoeven worden.

Wanneer mestonderzoek?

Je kunt altijd mestonderzoek laten doen als je van plan bent te gaan ontwormen.

Een goed moment is 8 – 12 weken na de laatste wormkuur, afhankelijk van welk wormmiddel er is gebruikt.

Verder is het belangrijk om vóór het naar buiten gaan een mestonderzoek te laten doen. Op deze manier voorkom je een besmetting van het weiland.

Dieren die ’s winters buiten blijven, moeten in maart onderzocht worden.

Inleveren mest

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Individueel monster

2. Groepsmonster: in geval van grote groepen.

Neem van 5 dieren mest mee. Lever deze mest bij voorkeur apart in, dan kunnen we de mest zelf mengen. 
Verder is het van belang om per leeftijdsgroep een apart monster in te leveren. Dit houdt in dat van veulens, jaarlingen, twee + driejarigen en volwassen paarden allemaal aparte monsters ingeleverd dienen te worden.

Lever de monsters in bij de balie. Liever niet op vrijdag inleveren.

Lintworm

Helaas is mestonderzoek geen betrouwbare methode om een lintworminfectie te onderzoeken. Het advies is daarom om één keer per jaar standaard preventief tegen lintworm te behandelen met een middel dat praziquantel bevat.

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement

Landbouwhuisdieren