Let op: op 9 en 30 juli is er in verband met vakanties geen budgetenting spreekuur

G

Lees informatie over gebitsaandoeningen, gedragsproblemen bij de kat, geef uw huisdier geen paracetamol of aspirine en giardia.

 • Gebitsaandoeningen
 • Gedragsproblemen bij de kat
 • Geef uw huisdier geen Paracetamol of Aspirine
 • Giardia

Gebitsaandoeningen

Gebitsaandoeningen

Hoe schoon is het gebit van uw huisdier?

Kijkt u wel eens naar het gebit van uw huisdier? Vaak vallen tandaandoeningen bij de hond en kat pas op als het al in een vergevorderd stadium is. Maar net als bij mensen is een goede mondverzorging bij huisdieren van groot belang en kan al op jonge leeftijd gestart worden.

Hoe ontstaan tandaandoeningen?

Vaak begint het met de vorming van tandplak, een kleverige laag die continu op de tanden wordt gevormd. Mineralen uit speeksel kunnen zich aan tandplak hechten en zo ontstaat een harde geelbruine laag: tandsteen. De vorming van tandsteen leidt vervolgens vaak tot tandvleesontsteking. U ziet dan een felrode rand tandvlees langs de tanden en kiezen die snel kan gaan bloeden.

Symptomen

Er zijn verscheidene aanwijzingen die erop duiden dat uw huisdier tandproblemen kan hebben.

 • Slechte adem
 • De aanwezigheid van geelbruin tandsteen
 • Rood of bloedend tandvlees
 • Pijn bij het eten of krabben bij de bek
 • Verandering in de kauw- of eetgewoonten
 • Ingetogen gedrag
 • Kwijlen
 • Het verlies van tanden

Wat u echter niet direct merkt aan uw huisdier, maar wat wel zeker problemen kan geven is het volgende. Vanuit de infectie kunnen bacteriën zich verspreiden via de bloedbaan van het huisdier en zich in de vitale organen nestelen, zoals het hart, de lever en de nieren. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals hartklepontsteking of nierfalen.

Gebitsbehandeling

Is er echter al veel tandsteen en/of tandvleesontsteking, dan is het nodig om het gebit van uw huisdier te laten schoonmaken bij uw dierenarts. Uw huisdier wordt onder narcose gebracht, aangezien een dier niet vrijwillig met z’n mond open blijft liggen en om het dier geen pijn te laten lijden als er eventueel een kies of tand moet worden getrokken. Hij/zij krijgt een buisje in de keel om goed te kunnen blijven ademhalen, tevens kan op deze manier geen viezigheid die vrij komt bij de gebitsbehandeling in de luchtpijp komen. Als uw huisdier goed slaapt, wordt het gebit helemaal schoongemaakt en wordt er gecontroleerd of het nodig is om kiezen en/of tanden te trekken.

Voorkomen

Om tandsteenvorming bij uw huisdier te voorkomen is het verstandig om uw huisdier niet te veel zachte voeding te geven. Bij honden (en sommige katten) is het mogelijk om ze te laten wennen aan tandenpoetsen. Poets ongeveer 2 keer per week met een zachte tandenborstel vooral de buitenkant van de hoektanden en kiezen, want daar begint tandplak het eerst. Gebruik geen gewone ‘mensen’ tandpasta, want dit irriteert de maag van dieren erg. Er bestaat speciale hondentandpasta. 

Een andere manier, die heel effectief is, is het voeren van een voeding speciaal ontwikkeld om tandsteen te voorkomen: het T/D-voer van de firma Hill’s. Dit voer is in onze praktijk te verkrijgen. Door de grote brokken, welke niet meteen uit elkaar vallen als het dier erop kauwt, poetst het dier als het ware elke keer als hij eet z’n gebit.

Tandsteen wat er al eenmaal zit, is niet weg te krijgen met poetsen of T/D-voer. Dit zal eerst moeten worden verwijderd door de dierenarts.

Klik hier voor meer informatie

Gedragsproblemen bij de kat

Gedragsproblemen bij de kat

Zowel bij de hond als bij de kat komen aardig wat gedragsproblemen voor. Niet iedere eigenaar ziet een gedragsprobleem ook daadwerkelijk als een probleem. Veel mensen gaan met de hond naar een gedragstherapeut. Problemen bij de kat worden vaak niet herkend als zijnde een gedragsprobleem. Ook is de drempel om naar een gedragsadviseur te gaan met de kat aanzienlijk hoger dan bij een hond.

Er is een aantal gedragsproblemen die vaak voorkomen bij de kat. Eén daarvan is bijv. onzindelijkheid. Hierbij is het altijd belangrijk om een blaasontsteking uit te sluiten.

Mijn naam is Susanne Smit. Eind 2010 heb ik mijn diploma huisdier gedragsadviseur gehaald. Tijdens deze cursus heb ik veel geleerd over gedrag van de hond en de kat. Na deze cursus heb ik nog een aantal losse lezingen gevolgd over kattengedrag.

Sinds vorig jaar heb ik een zestal katten waar ik op pas. Door deze leuke dieren ben ik nog meer van het gedrag van de kat gaan leren.

Ik heb besloten mij volledig te richten op het gedrag van katten. De problemen van de kat worden vaak erg onderschat. Met hun eigenzinnige karakter is er vaak niet een kant en klare oplossing voor hun probleemgedrag beschikbaar. Samen met u wil ik gaan kijken naar de oorzaak van het probleem. Vervolgens gaan we samen een passende oplossing bedenken voor het probleemgedrag. Hiermee hoop ik te kunnen bereiken dat meer katten een probleem- en stressvrij leven kunnen leiden.

Het is de bedoeling dat uw kat eerst onderzocht wordt door een dierenarts, want als er een medische oorzaak is, kunnen we nog zo veel dingen gaan veranderen in huis en de omgeving, maar dan zullen deze veranderingen geen effect hebben op het gedrag.

Als door de dierenarts dan geconcludeerd is dat er geen medische oorzaak is, gaan we verder kijken naar de mogelijke oorzaak van het probleem. Om het gedrag van de kat zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, kom ik bij voorkeur bij u thuis kijken. Het dier moet in zijn eigen territorium zijn om zijn natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Aan de hand van wat ik daar zie, ga ik een plan opstellen. U krijgt een kopie van dit plan. Een plan kan bestaan uit bijvoorbeeld het verplaatsen van de kattenbak, de kat een eigen plekje geven of de kat uitdagen meer zijn natuurlijke gedrag te laten zien zoals bijvoorbeeld het jachtinstinct.

Als het plan opgesteld is, kan u als eigenaar daarmee aan de slag gaan. Uiteraard houden we telefonisch contact om te evalueren. Als het nodig is of als er nog meer problemen naar voren komen dan kom ik nog een keer kijken. We blijven contact houden tot de problemen helemaal verdwenen of hanteerbaar zijn. De totaalprijs voor het gedragsconsult is € 75.00. Dit is inclusief huisbezoek, behandelplan en nazorg. Ook zal er regelmatig contact zijn met als doel het probleem op te lossen.

Ook kan ik u adviezen geven als u bijvoorbeeld een nieuwe kat in huis neemt. Ik ben een gedragsadviseur en geen gedragstherapeut. Als de problemen te groot zijn, kan het zijn dat ik u doorverwijs naar een gedragstherapeut.

Mocht u vragen hebben of mocht uw kat een probleem hebben, neem gerust contact met mij op. Dit kan via de praktijk 0595-441800 of via susanne@dierenkliniekwinsum.nl.

Geef uw huisdier geen Paracetamol of Aspirine

Geef uw huisdier geen Paracetamol of Aspirine!

Inleiding

Stel: uw hond of kat heeft pijn of voelt warm aan. Kunt u hem/haar dan een paracetamol of aspirientje geven? Het antwoord is helaas nee. Het goedbedoelde pilletje dat bij mensen veilig gebruikt kan worden en overal te koop is, kan tot grote problemen leiden bij honden en katten. Katten kunnen Paracetamol niet en Aspirine slechts heel langzaam afbreken, zodat er al snel sprake kan zijn van een overdosis en dus een vergiftiging. Ook aan honden kan beter geen Aspirine of Paracetamol gegeven worden, omdat ook zij last kunnen krijgen van vergiftigingsverschijnselen, zij het wat minder snel dan katten. Aspirine wordt, in zeer lage doseringen, wel door de dierenarts voorgeschreven als medicijn bij huisdieren die een risico lopen op trombose. Echter bij onzorgvuldig gebruik kan uw huisdier ernstige klachten krijgen.

Symptomen bij een Paracetamol vergiftiging

 • Zuurstoftekort: door een verandering in de rode bloedcellen kunnen ze minder zuurstof vervoeren
 • Waardoor zuurstoftekort ontstaat
 • Blauw gekleurde slijmvliezen
 • Koud aanvoelen
 • Benauwdheid
 • Leverschade
 • Speeksels (kat)
 • Gezwollen kop en voeten (kat)
 • Bloedplassen

Symptomen bij een Aspirine vergiftiging

 • Braken (met bloed) door beschadiging van het maagslijmvlies
 • Nierschade
 • Algeheel sloom en ziek

Therapie

Voor een Aspirine vergiftiging bestaat er geen specifiek tegengif (=antidoot). Wel kan er een behandeling worden ingesteld om beschadiging van het maagslijmvlies te voorkomen. Voor een vergiftiging met Paracetamol bestaat wel een behandeling (antidoot is Acetylcysteïne, zuurstof toedienen), maar vaak komt een behandeling te laat.

Conclusie

Wat is dan wel veilig om te geven? Het is niet raadzaam om een medicijn dat bestemd is voor mensen, aan uw hond of kat te geven. Bij uw dierenarts zijn diverse pijnstillers en koortsremmers verkrijgbaar die wel speciaal bestemd zijn voor uw huisdier. Ook hoeveel u hiervan mag geven, kan uw dierenarts u vertellen.

Giardia

Giardia

Giardia is een maagdarmparasiet die symptoomloos kan voorkomen, maar bij dieren met een lage weerstand, zoals puppy’s en kittens, diarreeklachten en groeiachterstand kan veroorzaken. De diagnose is eenvoudig te stellen. De behandeling betreft niet alleen het dier met klachten, maar alle huisdieren in het gezin. Daarnaast is het desinfecteren van de omgeving belangrijk ter voorkoming van herbesmetting.

Inleiding

Normaal gesproken heeft een volwassen hond of kat één tot twee keer per dag goedgevormde ontlasting. Als de ontlasting dun of brijig wordt, noemen we dit diarree. Afhankelijk van wat de oorzaak is, kan de frequentie van de ontlasting flink omhoog gaan.

De meest voorkomende oorzaken voor diarree zijn: voedselverandering, een infectie met een darmvirus of ziekteverwekkende bacterie, spoelwormen, voedingsallergie/–overgevoeligheid en de darmparasiet Giardia. Deze laatste oorzaak is de moeite waard eens wat nader toe te lichten.

Wat is Giardia?

Giardia is een ééncellig organisme en is, na de spoelworm Toxocara, de meest voorkomende maagdarmparasiet bij de hond. Ook bij de kat en zelfs de mens kan Giardia voorkomen. Giardia-infecties worden overgedragen via de faecaal-orale weg (dit betekent dat de infectie door besmette ontlasting via de mond opgenomen wordt). Dat kan al heel snel gebeuren door water, waar wat ontlasting in is gevallen, op te drinken of door verontreinigd voedsel te eten. Ook kunnen dieren besmet raken door elkaar te wassen of likken.

Wat zijn de symptomen?

Giardia-infecties verlopen vaak zonder symptomen, maar dieren met een zwakke afweer, zoals puppy’s en kittens, worden meestal wel ziek. De klachten zijn steeds terugkerende diarree, vaak met slijmbijmenging. Voedsel wordt niet goed verteerd waardoor dieren in gewicht achterblijven en een doffe vacht krijgen.

Hoe stellen we de diagnose?

De diagnose kan gesteld worden door de ontlasting te laten onderzoeken bij uw dierenarts.

Besmettingsgevaar voor de mens

Giardia infecties worden momenteel beschouwd als de meest voorkomende infectie van mens en dier. Vooral bij kinderen kan het leiden tot diarreeklachten. Let dus goed op de eigen hygiëne: was na elk contact met je hond of kat je handen.

Therapie

Giardia is goed te behandelen met speciale medicatie, eventueel aangevuld met een licht verteerbaar dieet (verkrijgbaar bij uw dierenarts). Maar net zo belangrijk als de medicijnen is het reinigen en desinfecteren van vacht, wanden, vloeren, borstels, kattenbakken, ligkleedjes etc. De eitjes van Giardia (oocysten) kunnen namelijk in de vacht van uw dier en de omgeving terecht gekomen zijn en zo steeds opnieuw uw dier besmetten. Ook moeten alle andere dieren in huis behandeld worden, ook al hebben ze geen klachten, aangezien ze immers drager kunnen zijn en ook zo continu voor herbesmetting zorgen. Na een aantal weken zullen we de ontlasting van de patiënt nog een keer testen om zeker te weten dat de besmetting helemaal over is.

Terug naar Katten informatie